Inför årsmötet 2018, Valberedningen

Hejsan kära medlemmar! 

I februari är det dags för vårat årsmöte. 
Platsen för detta är i Skillingaryd utanför Jönköping ihop med utställning. 
Inbjudan till utställning och årsmöte kommer snarast på vår hemsida som vanligt.

På grund av sjukdom har styrelsen tagit över valberedningsarbetet, och är därför något sent.
Det är på årsmötet som den nya styrelsen kommer röstas fram. 
Känner du någon eller vill du själv vara en del av styrelsen är du välkommen med intresseanmälan/nominering via vår mail 
Valberedning@hamsterforeningen.se senast den 15 Januari.

TILLÄGG!! Samtliga förslag/nomineringar ska innehålla en motivering till varför och vad denna person kan tillföra styrelsen. Styrelsen tar inte heller emot förslag genom privata kanaler.

Alla nomineringar tas upp som förslag!

Vad innebär de olika posterna? Läs mer här....