logoshf

Uppföljning nya prefix regler

I och med de nya besluten gällande prefix vid registrering har styrelsen diskuterat vidare och kommit fram till följande:

-Nu tillåter vi endast prefix tillhörande föreningens registrerade uppfödare i våra Facebook grupper.
-Prefix inom parantes är inofficiella. De existerar i stamboken, på stamtavlor och på papper, men kommer inte användas vid officiella sammanhang. Vid officiella sammanhang (tex utställning och vid presentation av resultat) kommer endast djurets namn att användas.