logoshf

Inbjudan till fyllnadsval, Solvalla

Härmed kallas medlemmar i Svenska Hamsterföreningen med gerbilsektion till ett fyllnadsval
Extra fyllnadsval har utlysts av styrelsen i Svenska Hamsterföreningen.
Vill du nominera till någon av posterna (ordförande och/eller ledamot), maila valberedning@hamsterforeningen.se
För att göra arbetet enklare för vår valberedning önskar vi att nomineringar kommer in så snart som möjligt.

När: 24 augusti 2019
Plats: Solvalla i samband med utställningen. Adress: Travplan, 168 64 Spånga
Tid: I samband med lunch, ca 13:00

Dagordning:
• Mötets öppnande
• Val av ordförande och sekreterare för mötet
• Val av justeringsmän
• Justering av röstlängd
• Val av ordförande
• Val av ledamot
• Mötet avslutas
Endast betalande medlemmar kan delta på mötet.
Väl mött!