logoshf

Inbjudan till fyllnadsval, Nyköping

Härmed kallas medlemmar i Svenska Hamsterföreningen med gerbilsektion till ett fyllnadsval

Extra fyllnadsval har utlysts av styrelsen i Svenska Hamsterföreningen.
Vill du nominera till någon av posterna (ordförande och/eller ledamot), maila valberedning@hamsterforeningen.se
För att göra arbetet enklare för vår valberedning önskar vi att nomineringar kommer in så snart som möjligt.
 
När: 28 September 2019
Plats: Nyköping i samband med SM och utställning. Adress: Tuna Församlingshem, Iduns väg Nyköping.
 
Tid: I samband med lunch, ca 13:00
 
Dagordning:
• Mötets öppnande
• Val av ordförande och sekreterare för mötet
• Val av justeringsmän
• Justering av röstlängd
• Val av ordförande
• Val av ledamot
• Mötet avslutas
Endast betalande medlemmar kan delta på mötet. Medlemmar över 16 år har rösträtt.
Väl mött!

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter