logoshf

Information om Covid-19 och förändringar i styrelsen

Med anledning av Covid-19 har vi fattat beslutet att för närvarande ställa in planerade utställningar/evenemang på obestämd tid. Detta gör vi för att vi värnar om våra medlemmar och inte vill riskera att bidra till spridning. I och med detta kommer vi inte heller att hålla något fyllnadsval.

Efter årsmötet valde kassör, revisor och registrator att avgå.
Vi har tagit hjälp av föreningsrådman att tolka våra stadgar och kommit fram till beslutet att styrelsen fyllnadsväljer inom sig följande poster: kassör och registrator.
Det har tidigare rått oklarheter om bilagan till föreningens stadgar är giltig eller ej, där det uttrycks att registrator för gerbil ska väljas på årsmötet. Styrelsen har tillfrågat gerbilsektionsansvarig, samtliga gerbildomare samt samtliga registrerade gerbiluppfödare i SHF. Enväldigt svar har getts att styrelsen har förtroende att välja ny registrator.

Det innebär att:

  • Vi kommer att adjungera in en kassör, detta utifrån föreningspraxis då man i tidigare styrelse valde att adjungera in en ordförande istället för dåvarande ordförande som var vald av årsmötet. I och med att en adjungerad kassör inte har rösträtt, kommer förste suppleant att kliva upp när röstning sker. 
  • Då revisorn har avsagt sig sitt uppdrag så kommer revisorssuppleanten ta vid istället.
  • Föreningens nya huvudregistrator, som inte behöver väljas på ett årsmöte, kommer även ta hand om registreringen av gerbiler.
 

Vi hoppas att våra medlemmar har överseende med detta. 

Väl mött! 
Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter