logoshf

Uppfödar- och avelsklasser på SM

Registrerade uppfödare kan vara med i avels- och uppfödarklass på SM. De deltagande djuren måste vara anmälda i standard- eller ostklass.

Båda klasserna kostar 50 kr per grupp. Anmäl till utstallning@hamsterforeningen.se senast sista dag för ordinarie anmälan. De ingående djurens namn och art, samt vilken klass man anmäler till, måste stå med. För att det ska delas ut någon titel måste minst tre grupper vara anmälda i respektive art.

I båda klasserna tittar man på jämnhet. Det är en fördel om de deltagande individerna är så lika som möjligt i färg och teckning men det är inget krav för deltagande. I avelsklass får gärna avkommorna vara bättre än föräldradjuren.

Avelsklass: här anmäls ett avesldjur, alltså en förälder, tillsammans med tre av sina avkommor ur minst 2 olika kombinationer. Föräldradjuret måste inte vara uppfött av uppfödaren och ungarna behöver inte längre ägas av uppfödaren utan kan vara sålda.

Uppfödarklass: här visas 4 individer från samma uppfödare, ur minst 2 olika kombinationer. De olika individerna behöver inte längre ägas av uppfödaren utan kan vara sålda. 

Läs mera här!

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter