logoshf

Inför Årsmötet 2021

Nu är valberedningen i full fart med arbetet inför årsmötet 2021.

Valberedningen tar nu emot nomineringar.

Nomineringen ska innehålla följande:
Vad kan de nominerade bidra med?
Varför de nominerade passar i SHF:s styrelse?
Vilken post Du nominerar personen till.

Posterna som skall tillsättas:
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter
Revisor
Suppleanter

Intervju kommer att ske med de nominerade.

Skicka nomineringen till: valberedning@hamsterforeningen.se
Valberedningen tar EJ emot anonyma nomineringar.
Endast medlem i Svenska Hamsterföreningen kan nomineras.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter