logoshf

Inbjudan till extra årsmöte 9 maj

Söndagen den 9:e maj kl. 13 kallar Svenska Hamsterföreningen med Gerbilsektion till extra årsmöte. Mötet kommer att ske digitalt.

Länk till mötet kommer att publiceras i medlemsgruppen på facebook ”SHF (endast medlemmar)”. https://www.facebook.com/groups/852912222118652/
Har man inte tillgång till facebook så kan man maila styrelsen och meddela att man vill få möteslänken skickad via mail.

Dagordning extra årsmöte:
1) Mötets öppnande
2) Val av ordförande och sekreterare för mötet
3) Fråga om mötet blivit stadgeenligt sammankallat
4) Val av justeringsmän
5) Justering av röstlängd
6) Ärende från årsstämma 2021 avser Proposition 1. 2021 - revidering av stadgar inkl Motion 1. 2020 samt ändringar enligt stämman 2021, ändringarna markeras i propositionen.
7) Mötets avslutande

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter