logoshf

  Om föreningen

Svenska Hamsterföreningen är en föreningen för dig som har guldhamster, dvärghamster eller gerbil och vill träffa likasinnade och gå på utställningar.

Föreningen grundades 1982 av en grupp hamsteruppfödare. Alla som tycker om hamstrar och gerbiler är välkomna som medlemmar! SHF värnar om de olika hamster- och gerbilarterna och vill sprida kunskap om deras skötsel, utfodring och uppfödning. För närvarande saluförs fem hamsterarter och en art av gerbil (ökenråtta). SHF har separata sektioner för gerbiler och dvärghamstrar.

SHF arrangerar flera utställningar per år, de flesta i Syd- och Mellansverige. På utställningarna bedöms hamstrar och gerbiler dels i standardklass (utseendet bedöms enligt en fastställd standard) och dels i pet-klass där djuret ska vara så välskött och tamt som möjligt. På utställningarna har vi Café och lotteri. Ibland ordnas även någon föreläsning, tipspromenad, Agility samt Gerbil- resp Hamsterrace.

SHF registrerar och stambokför hamstrar och gerbiler och man kan också registrera sig som uppfödare. Föreningen medverkar på smådjursmässor och andra evenemang så för den som vill engagera sig finns mycket att hjälpa till med!

 

I Svenska Hamsterföreningen finns det 3 sektioner, en för varje djurslag, en för guldhamster, en för dvärghamster och en för gerbil.

 

Sektionernas verksamhet:

Vi har regelbunda möten som alla som är intresserade av respektive djurslag är välkomna till, vare sig man är uppfödare eller har de som sällskap.

 

På mötena behandlar vi bl.a. praktiska detaljer, t. ex. inför kommande utställningar, men vi utbyter även erfarenheter om djuren i allmänhet och resonerar om olika arter och färger, genetik m.m. Inte minst är mötena till för att vi ska få chansen att träffa likasinnade och ha trevligt.

 

Vi är med på SHF:s utställningar men har även varje år minst en egen utställning för respektive djurslag.

2015 har vi inga aktiva sektioner.


Alla djur inom föreningen är välkomna på utställning, antingen om de har lång stamtavla eller ingen alls!

 

Guldhamstrar eller dvärghamstrar, alla är välkomna i våran förening.

SHF har även en sektion för gerbiler!

Vi anordnar utställningar flera ggr/år