logoshf

Svenska Gnagbladet


Svenska Gnagbladet, "Gnagis", är SHFs medlemstidning som utkommer med fyra nummer per år till alla medlemmar. I den kan du läsa artiklar om allt ifrån guldhamsterns olika sjukdomar till roliga historier som har hänt medlemmarna och deras hamstrar eller gerbiler, till vad man kan plocka utomhus på sommaren och torka till sina djur m.m. Ofta har vi även pyssel och knep och knåp med i tidningen! Målet är att det ska finnas någonting där för alla - uppfödare som icke uppfödare, gammal som ung, hamsterintresserad som gerbilintresserad!
 

Redaktionen
 

Ansvarig utgivare: Sara Lekehag

Redaktionen: Emma Sederlin, Åsa König och Marika Wahlgren

Var med och bidra!

Om du har någonting som du tycker att vi borde ha med i Gnagis (pyssel, tävling, artikel, annons, serier - vad som helst - skicka det till Gnagisredaktionen, så blir vi jätteglada!

Ansvarig för Gnagis just nu hittar du i kontaktlistan.

Sista manusdagar

25/2
(för utgivning i mars)
25/5 (för utgivning i juni)
25/8 (för utgivning i september)
20/11 (för utgivning i december)

Om att publicera sitt material i Gnagis

Anonyma bidrag publiceras ej.

Du får använda signatur i tidningen, men redaktören måste ha ditt namn.
Citat får gärna göras ur Gnagbladet om källan anges.
Maila gärna in dina bilder, men kom ihåg att de måste var högupplösta!
Redaktören förbehåller sig rätten att redigera bidrag så att de passar tidningslayouten.

Annonser (om kullar till salu etc.) är gratis för våra registrerade uppfödare.  

Kommersiella annonsörer

Helsida 200 kr, halvsida 100 kr

Annonsen ska vara betald senast sista manusdag, annars plockas annonsen bort.

Betalning görs till SHFs pg 77 70 01-9. Märk betalningen med "annons".