Så fungerar det


Du kanske har undrat hur saker kring styrelsen fungerar? 

Sittande styrelse består alltid av ordförande, kassör, sekreterare, vice ordförande, ledarmöter, suppleanter och valberedning.

Ordförande:
Ordförandens roll är att leda styrelsen, vara sammankallande till möten och hon eller han har enligt praxis huvudansvaret för styrelsens arbete. Traditionellt sett är ordförande den som är ledare för styrelsen och styrelsens arbete. Det är viktigt att den person som blir vald till ordförande har ett stort engagemang i föreningen och tid till att leda styrelsens arbete. Denna post kräver mycket tid och intresse för föreningen. Därför bör ordförande vara väl bevandrad med föreningens ändamål, arbetssätt och verksamhet.

Vice ordförande:
När styrelsens ordinarie ordförande är frånvarande träder vice ordförande in och axlar dennes ansvar och utför dennes uppgifter. När ordinarie ordförande finns tillgänglig fyller den vice ordförande samma funktion som övriga ordinarie ledamöter.

Kassör:
Att vara kassör i en ideell förening innebär många gånger en ganska stor arbetsbelastning. Den som blir förtroendevald till detta uppdrag bör ha ett stort intresse och engagemang i föreningen. Kassören bör även ha erfarenhet av eller kunskap om förhållandet mellan ekonomi och verksamhet i föreningslivet.
Kassören har hand om de övergripande ekonomiska uppgifterna. Man kan säga att kassören förvaltar föreningens ekonomiska tillgångar.

Sekreterare:
Sekreteraren har ansvar för att protokollföra styrelsens möten och arkivera protokollen på lämpligt sätt. Även denna post innebär en stor arbetsbelastning, då sekreteraren är ansvarar för allt pappersarbete i styrelsen.

Ledamot:
Det är en person i styrelsen som har rösträtt och som inte får missa mer än max två styrelsemöten per år. Även kassören, sekreteraren och ordföranden är ledamöter, men de har extra uppgifter också. Totalt finns det alltid fem ledamöter i SHF.

Suppleant:
En suppleant är en person som har valts för att ersätta en ordinarie ledamot vid eventuell frånvaro, till exempel vid sjukdom. De kan delta vid alla styrelsemöten, även om ordinarie ledamöter är närvarande. En suppleant har inte rösträtt när samtliga ordinarie är närvarande, rösträtten träder endast in när en suppleant ersätter en ordinarie ledamot. Har inga krav på sig att närvara, men fortfarande innebär det att engagemang eller närvaro önskas.

I början av varje år (februari) har vi ett årsmöte dit alla som innehar medlemskap i föreningen är välkomna och de får också rösträtt i val av styrelse, men även för inkomna motioner.

Motioner är förslag och/eller ändringar som någon önskar inför nya året. Dessa ska vara inkomna senast 14 dagar innan årsmötet. Alla medlemmar har rätt att lämna in en motion.

Varje månad har vi ett styrelsemöte där vi går igenom varje position inom föreningen; det är medlemsservice, ekonomi, utställningar, inkomna frågor/dispenser, uppfödaransökan, med mera.

Allt styrelsearbete sker ideellt och på styrelsemedlemmarnas fritid. Därför har vi satt ut behandlingstider, så att det finns svängrum.
De flesta av styrelsemedlemmarna är själva uppfödare och har det som huvudsaklig hobby.


Att bli en styrelsemedlem

Varje år kan nya personer lämna intresseanmälan eller helt enkelt få förfrågan efter tips från sittande styrelsemedlem.
Samtliga förslag/nomineringar ska innehålla en motivering, motiveringen ska sedan läsas upp på årsmötet.
Man blir sedan uppringd av valberedningen som frågar om du är intresserad och diskuterar lämpliga poster.

På kommande årsmöte väljs ledarmöten, suppleanter och ordförande av medlemmarna som är närvarande på årsmötet.
Alla personer är lika aktuella och har olika kvalitéer. Man måste inte vara uppfödare, utan bara medlem i föreningen.
Det är bra med blandad kompott i en styrelse, så att vi får många olika åsikter och syn på saker och ting.

Varningar

Som medlem (och även registrerad uppödare) i Svenska Hamsterföreningen är man ett ansikte utåt för föreningen. Regelbrott kan medföra att man blir tilldelad en varning. Efter tre varningar stängs man av som medlem eller registrerad uppfödare.

Uppföljning

Ibland får styrelsen in förfrågningar från medlemmar/uppfödare som gäller andra medlemmar/uppfödare, det kan bla gälla huruvida våra registrerade uppfödare följer våra avelsregler eller ej, det kan vara en medlem som misstänks missköta sina djur. 
När vi får in dessa förfrågningar så måste vi kolla upp detta vidare med vederbörande. Det innebär att styrelsen ibland måste kontakta medlemmar/uppfödare, detta är inget vi gärna gör, men det är nödvändigt. Vi har våra uppfödarregler av en anledning, dessa ska följas av våra registrerade uppfödare självklart, misskötsel av djur är en allvarlig anklagelse och därför kollar vi upp detta innan det kan ställa till med skada.

Sjukfond

Föreningen har en fond för de arter vi har i föreningen, alla medlemmar kan ansöka om att få hjälp med obduktion, en ansökan ska göras INNAN djuret skickas in till SVA.  Djur dör, men när unga djur dör plötsligt och du inte vet varför, så kan det vara lämpligt att skicka in djuret för att se vad orsaken var, det kan vara att fler djur dör i en besättning och då är det viktigt att ta reda på varför. 
Styrelsen gör en bedömning från fall till fall.