logoshf

Styrelsen mfl. 2018

Ordförande:
Linda Kaufeldt

Huvuddomare Standard/Pet
Medhjälpare hemsidan

Vice Ordförande / Ledamot:

Emilia Rapp

Sekreterare:
Elin Magnusson

Kassör:
Lillemor Bergqvist

Ledamot:

Emilia Rapp
Sara Åkerlind Johansson

Suppleant:
Sara Lekehag
Claudia Bertheau

Monica Lind
Susanna Rockner
Nicolina Mossle Sjögren
 

Revisor:

Mikael Schröder

Revisorsuppleant:

Janina Hagstrand

Valberedningen:
Sandra Dilkestad och Maria Ohlsson

Webmaster:
Elin Magnusson

Forumansvariga:
Sara Lekehag
Claudia Bertheau
Monica Lind

Medlemsansvarig:
Nicolina Mossle Sjögren

Ansvarig uppfödaransökan/uppdatering/prov:
Linda Kaufeldt