logoshf

Styrelsen mfl. 2019

Ordförande:
Elisabeth Asp

Vice Ordförande / Ledamot:

Veronica Östman

Sekreterare:
Cissi Pettersson

Kassör:
Lillemor Bergkvist

Ledamot:
Veronica Östman
Elin Magnusson

Suppleant:
Monica Lind
Claudia Bertheau

Revisor:

Michael Schröder

Revisorsuppleant:

Annika König

Valberedningen:
Vakant

Webmaster:
Claudia Bertheau
Elin Magnusson

Forumansvariga:
Hela styrelsen

Sidansvariga:
Claudia Bertheau

Medlemsansvarig:
Nicolina Mossle

Ansvarig uppfödaransökan/
uppdatering/prov:

Claudia Bertheau