logoshf

Styrelsen mfl. 2019

Ordförande:
Linda Kaufeldt

Huvuddomare Standard/Pet
Medhjälpare hemsidan

Vice Ordförande / Ledamot:

Sara Åkerlind Johansson

Sekreterare:
 

Kassör:
Lillemor Bergkvist

Ledamot:

Sara Åkerlind Johansson

Suppleant:
Emilia Rapp
Monica Lind
Claudia Bertheau
Sara Lekehag
Therese Thor

Revisor:

Michael Schröder

Revisorsuppleant:

Annika König

Valberedningen:
Maria Ohlsson och Sara Flykt 

Webmaster:
Emilia Rapp

Forumansvariga:
Hela styrelsen

Sidansvariga:
Claudia Bertheau
Sara Lekehag

Medlemsansvarig:
Nicolina Mossle

Ansvarig uppfödaransökan/uppdatering/prov:
Linda Kaufeldt