logoshf


Nyheter

2019 > 08

Härmed kallas medlemmar i Svenska Hamsterföreningen med gerbilsektion till ett fyllnadsval

Extra fyllnadsval har utlysts av styrelsen i Svenska Hamsterföreningen.
Vill du nominera till någon av posterna (ordförande och/eller ledamot), maila valberedning@hamsterforeningen.se
För att göra arbetet enklare för vår valberedning önskar vi att nomineringar kommer in så snart som möjligt.
 
När: 28 September 2019
Plats: Nyköping i samband med SM och utställning. Adress: Tuna Församlingshem, Iduns väg Nyköping.
 
Tid: I samband med lunch, ca 13:00
 
Dagordning:
• Mötets öppnande
• Val av ordförande och sekreterare för mötet
• Val av justeringsmän
• Justering av röstlängd
• Val av ordförande
• Val av ledamot
• Mötet avslutas
Endast betalande medlemmar kan delta på mötet. Medlemmar över 16 år har rösträtt.
Väl mött!

Läs hela inlägget »


Kalender

Vår huvudsponsor:

Föreningen grundades 1982 av en grupp hamsteruppfödare.
Svenska Hamsterföreningen är en föreningen för dig som har guldhamster, dvärghamster eller gerbil och vill träffa likasinnade och gå på utställningar.

Alla som tycker om hamstrar och gerbiler är välkomna som medlemmar! SHF värnar om de olika hamster- och gerbilarterna och vill sprida kunskap om deras skötsel, utfodring och uppfödning. För närvarande saluförs fem hamsterarter och en art av gerbil (ökenråtta) i Sverige.

                             Våra sponsorer