logoshf


Nyheter

2020

På grund av sjukdom kommer första nummer av Gnagis bli uppskjutet till april. Detta då vi vill ge er medlemmar en så bra och innehållsrik tidning som möjligt.

Tack för er förståelse!

Läs hela inlägget »

Dags för Onlineutställning!
Utställningen är inofficiell, men vi kommer att skicka hem rosetter till BIS-placerade djur för respektive djurslag. Resultaten kommer publiceras till påsk.

Foton ska vara tagna: 15-31 mars.
Sista dag att skicka in bilder på sina djur: 1 april till onlineutstallning@hamsterforeningen.se

Gratis för alla medlemmar, 20 kr per person (och valfritt antal djur) för icke medlemmar.

För instruktioner hur en onlineutställning går till, följ DENNA LÄNK.

Läs hela inlägget »

Med anledning av Covid-19 har vi fattat beslutet att för närvarande ställa in planerade utställningar/evenemang på obestämd tid. Detta gör vi för att vi värnar om våra medlemmar och inte vill riskera att bidra till spridning. I och med detta kommer vi inte heller att hålla något fyllnadsval.

Efter årsmötet valde kassör, revisor och registrator att avgå.
Vi har tagit hjälp av föreningsrådman att tolka våra stadgar och kommit fram till beslutet att styrelsen fyllnadsväljer inom sig följande poster: kassör och registrator.
Det har tidigare rått oklarheter om bilagan till föreningens stadgar är giltig eller ej, där det uttrycks att registrator för gerbil ska väljas på årsmötet. Styrelsen har tillfrågat gerbilsektionsansvarig, samtliga gerbildomare samt samtliga registrerade gerbiluppfödare i SHF. Enväldigt svar har getts att styrelsen har förtroende att välja ny registrator.

Det innebär att:

  • Vi kommer att adjungera in en kassör, detta utifrån föreningspraxis då man i tidigare styrelse valde att adjungera in en ordförande istället för dåvarande ordförande som var vald av årsmötet. I och med att en adjungerad kassör inte har rösträtt, kommer förste suppleant att kliva upp när röstning sker. 
  • Då revisorn har avsagt sig sitt uppdrag så kommer revisorssuppleanten ta vid istället.
  • Föreningens nya huvudregistrator, som inte behöver väljas på ett årsmöte, kommer även ta hand om registreringen av gerbiler.
 

Vi hoppas att våra medlemmar har överseende med detta. 

Väl mött! 
Styrelsen

Läs hela inlägget »

En ny styrelse blev vald vid årsmötet i Uppsala den 29/2 och idag har den nya styrelsen haft sitt konstituerande styrelsemöte.

Hemsidan har ikväll blivit uppdaterad med information om den nya styrelsen samt styrelsemedlemmarnas ansvarsområden. Ni hittar mer information om årets styrelse under "styrelsen mfl 2020" samt "kontakt". 

Läs hela inlägget »Nu har verksamhetsberättelse, årsbokslut, nomineringar, motioner och propositioner skickats ut till alla medlemmar via mail.

Har du inte fått mailet kontakta styrelsen styrelsenshf@hamsterforeningen.se

Vi ses på årsmötet!

Läs hela inlägget »

Vi har blivit tvungna att byta lokal till årsmötet och utställningen 29 februari.

Vi är glada att istället hälsa er välkomna till Tallkrogen, http://www.tallkrogen-fub.se
Buss 103 från Uppsala stannar precis utanför grindarna och det är ca 4 km från E4.

Vi kommer att bjuda medlemmar på enklare lunch i form av smörgåsar, så vi behöver veta hur många som kommer på årsmötet. Meddela detta till styrelsenshf@hamsterforeningen.se senast onsdag den 26 februari tillsammans med eventuell specialkost.

Läs hela inlägget »

Nu är anmälan öppen till utställningen i Uppsala. Utställningen är i samband med SHF's årsmöte. Välkommen!

Läs hela inlägget »

På årsmötet 2019 röstades det igenom att de djur som ställs i den ostandardiserade klassen också ska kunna få titlar, precis som de djur som ställs i standardklass. Det röstades även igenom att de djur som inte har fått ett Ck/cert som juniorer ska få en chans att ta en titel genom att få ett Ck/cert som veteraner istället. Hur dessa titlar ser ut och andra detaljer hittar du HÄR.

Läs hela inlägget »


Kalender

Vår huvudsponsor:

Föreningen grundades 1982 av en grupp hamsteruppfödare.
Svenska Hamsterföreningen är en föreningen för dig som har guldhamster, dvärghamster eller gerbil och vill träffa likasinnade och gå på utställningar.

Alla som tycker om hamstrar och gerbiler är välkomna som medlemmar! SHF värnar om de olika hamster- och gerbilarterna och vill sprida kunskap om deras skötsel, utfodring och uppfödning. För närvarande saluförs fem hamsterarter och en art av gerbil (ökenråtta) i Sverige.

                             Våra sponsorer