logoshf


Nyheter

2020

Inbjudan till utställning i Ödeshög finns nu i kalendern!

Läs hela inlägget »

Inofficiella resultat
Denna Onlineutställning är inofficiell vilket betyder att resultaten inte kommer att föras in i stamboken eller räknas till årliga poängtabellen. Onlineutställningen är endast för våra medlemmar. Vi hoppas att flera av våra nya medlemmar vill prova på att ställa ut och samtidigt får våra domaraspiranter möjlighet att öva på att döma.
Prisrosetter skickas hem till BIS-placerade djur. Resultaten publiceras senast 1/8.
 
Kostnad
20kr/medlem oavsett antal djur. Max 3 djur per djurslag för varje medlem. Betalning görs till SHFs PG 77 70 01-9 eller Swish: 123 047 322 3 (ingen Swishavgift).
Anmälnings avgiften ska vara betalt senast 10/7.
Ange ”Online + ditt namn” på betalningen.
 
Domare

Guldhamster Standard: Ronja Urbig
Dvärghamster Standard: Ronja Urbig
Gerbil Standard: Emma Sederlin

Ingen Pet-klass kan erbjudas online då det inte går att bedöma tillgänglighet utan att domaren hanterar djuret.
Tänk på att domarna endast kan bedöma det de ser. Skicka hellre med några extra foton.
 
Anmälan
Anmälan görs på DENNA LÄNK senast 10/7. Betalningen ska vara inne senast samma dag.
Därefter kommer utställningskatalogen att mailas ut till de som anmält, där ser ni djurens katalognummer. Därefter är det öppet att maila in fotona till onlineutstallning@hamsterforeningen.se , dock senast 19/7. Fotona ska vara tagna under perioden 1/7-19/7 och mailet (ett per djur) märks med katalognumret (ingen annan info).
 
Fotoinstruktioner
Guldhamster
Dvärghamster
Gerbil

Läs hela inlägget »

Officiella resultat
Normalt sett är Onlineutställning inofficiell, men med rådande pandemi så gör vi nu ett undantag.
Resultaten kommer vara officiella, alltså tillgodoräknas djuret samt föras in i stamboken.
Högst Ck kommer att delas ut. Cert kräver hög precision som domarna inte kan garantera bedöms korrekt utifrån foton. Prisrosetter skickas hem till BIS-placerade djur. Resultaten publiceras senast 17/5.

Kostnad
20kr/djur kostar det. Betalning görs till SHFs PG 77 70 01-9 eller Swish: 123 047 322 3
(OBS! Med Swish måste du lägga till 2 kr per betalning). Ska vara betalt senast 26/4.
Ange ”Online + ditt namn” på betalningen.

Domare
Guldhamster Standard: Susanna Rockner (domaraspirant under handledning)
Dvärghamster Standard: Emilia Rapp
Gerbil Standard: Sara Eklund
Ingen Pet-klass kan erbjudas online då det inte går att bedöma tillgänglighet utan att domaren hanterar djuret.
Tänk på att domarna endast kan bedöma det de ser. Skicka hellre med några extra foton. 

Anmälan
Anmälan görs på denna länk senast 26/4. Betalningen ska vara inne senast samma dag.
Därefter kommer utställningskatalogen att mailas ut till de som anmält, där ser ni djurens katalognummer. Därefter är det öppet att maila in fotona till onlineutstallning@hamsterforeningen.se , dock senast 3/5. Fotona ska vara tagna under perioden 18/4 - 3/5 och mailet (ett per djur) märks med katalognumret (ingen annan info).

Fotoinstruktioner
Guldhamster
Dvärghamster
Gerbil

Läs hela inlägget »

På grund av sjukdom kommer första nummer av Gnagis bli uppskjutet till april. Detta då vi vill ge er medlemmar en så bra och innehållsrik tidning som möjligt.

Tack för er förståelse!

Läs hela inlägget »

Dags för Onlineutställning!
Utställningen är inofficiell, men vi kommer att skicka hem rosetter till BIS-placerade djur för respektive djurslag. Resultaten kommer publiceras till påsk.

Foton ska vara tagna: 15-31 mars.
Sista dag att skicka in bilder på sina djur: 1 april till onlineutstallning@hamsterforeningen.se

Gratis för alla medlemmar, 20 kr per person (och valfritt antal djur) för icke medlemmar.

För instruktioner hur en onlineutställning går till, följ DENNA LÄNK.

Läs hela inlägget »

Med anledning av Covid-19 har vi fattat beslutet att för närvarande ställa in planerade utställningar/evenemang på obestämd tid. Detta gör vi för att vi värnar om våra medlemmar och inte vill riskera att bidra till spridning. I och med detta kommer vi inte heller att hålla något fyllnadsval.

Efter årsmötet valde kassör, revisor och registrator att avgå.
Vi har tagit hjälp av föreningsrådman att tolka våra stadgar och kommit fram till beslutet att styrelsen fyllnadsväljer inom sig följande poster: kassör och registrator.
Det har tidigare rått oklarheter om bilagan till föreningens stadgar är giltig eller ej, där det uttrycks att registrator för gerbil ska väljas på årsmötet. Styrelsen har tillfrågat gerbilsektionsansvarig, samtliga gerbildomare samt samtliga registrerade gerbiluppfödare i SHF. Enväldigt svar har getts att styrelsen har förtroende att välja ny registrator.

Det innebär att:

  • Vi kommer att adjungera in en kassör, detta utifrån föreningspraxis då man i tidigare styrelse valde att adjungera in en ordförande istället för dåvarande ordförande som var vald av årsmötet. I och med att en adjungerad kassör inte har rösträtt, kommer förste suppleant att kliva upp när röstning sker. 
  • Då revisorn har avsagt sig sitt uppdrag så kommer revisorssuppleanten ta vid istället.
  • Föreningens nya huvudregistrator, som inte behöver väljas på ett årsmöte, kommer även ta hand om registreringen av gerbiler.
 

Vi hoppas att våra medlemmar har överseende med detta. 

Väl mött! 
Styrelsen

Läs hela inlägget »

En ny styrelse blev vald vid årsmötet i Uppsala den 29/2 och idag har den nya styrelsen haft sitt konstituerande styrelsemöte.

Hemsidan har ikväll blivit uppdaterad med information om den nya styrelsen samt styrelsemedlemmarnas ansvarsområden. Ni hittar mer information om årets styrelse under "styrelsen mfl 2020" samt "kontakt". 

Läs hela inlägget »Nu har verksamhetsberättelse, årsbokslut, nomineringar, motioner och propositioner skickats ut till alla medlemmar via mail.

Har du inte fått mailet kontakta styrelsen styrelsenshf@hamsterforeningen.se

Vi ses på årsmötet!

Läs hela inlägget »

Vi har blivit tvungna att byta lokal till årsmötet och utställningen 29 februari.

Vi är glada att istället hälsa er välkomna till Tallkrogen, http://www.tallkrogen-fub.se
Buss 103 från Uppsala stannar precis utanför grindarna och det är ca 4 km från E4.

Vi kommer att bjuda medlemmar på enklare lunch i form av smörgåsar, så vi behöver veta hur många som kommer på årsmötet. Meddela detta till styrelsenshf@hamsterforeningen.se senast onsdag den 26 februari tillsammans med eventuell specialkost.

Läs hela inlägget »

Nu är anmälan öppen till utställningen i Uppsala. Utställningen är i samband med SHF's årsmöte. Välkommen!

Läs hela inlägget »

På årsmötet 2019 röstades det igenom att de djur som ställs i den ostandardiserade klassen också ska kunna få titlar, precis som de djur som ställs i standardklass. Det röstades även igenom att de djur som inte har fått ett Ck/cert som juniorer ska få en chans att ta en titel genom att få ett Ck/cert som veteraner istället. Hur dessa titlar ser ut och andra detaljer hittar du HÄR.

Läs hela inlägget »


Kalender

Vår huvudsponsor:

Föreningen grundades 1982 av en grupp hamsteruppfödare.
Svenska Hamsterföreningen är en föreningen för dig som har guldhamster, dvärghamster eller gerbil och vill träffa likasinnade och gå på utställningar.

Alla som tycker om hamstrar och gerbiler är välkomna som medlemmar! SHF värnar om de olika hamster- och gerbilarterna och vill sprida kunskap om deras skötsel, utfodring och uppfödning. För närvarande saluförs fem hamsterarter och en art av gerbil (ökenråtta) i Sverige.

                             Våra sponsorer