logoshf


Nyheter

2020 > 03

På grund av sjukdom kommer första nummer av Gnagis bli uppskjutet till april. Detta då vi vill ge er medlemmar en så bra och innehållsrik tidning som möjligt.

Tack för er förståelse!

Läs hela inlägget »

Dags för Onlineutställning!
Utställningen är inofficiell, men vi kommer att skicka hem rosetter till BIS-placerade djur för respektive djurslag. Resultaten kommer publiceras till påsk.

Foton ska vara tagna: 15-31 mars.
Sista dag att skicka in bilder på sina djur: 1 april till onlineutstallning@hamsterforeningen.se

Gratis för alla medlemmar, 20 kr per person (och valfritt antal djur) för icke medlemmar.

För instruktioner hur en onlineutställning går till, följ DENNA LÄNK.

Läs hela inlägget »

Med anledning av Covid-19 har vi fattat beslutet att för närvarande ställa in planerade utställningar/evenemang på obestämd tid. Detta gör vi för att vi värnar om våra medlemmar och inte vill riskera att bidra till spridning. I och med detta kommer vi inte heller att hålla något fyllnadsval.

Efter årsmötet valde kassör, revisor och registrator att avgå.
Vi har tagit hjälp av föreningsrådman att tolka våra stadgar och kommit fram till beslutet att styrelsen fyllnadsväljer inom sig följande poster: kassör och registrator.
Det har tidigare rått oklarheter om bilagan till föreningens stadgar är giltig eller ej, där det uttrycks att registrator för gerbil ska väljas på årsmötet. Styrelsen har tillfrågat gerbilsektionsansvarig, samtliga gerbildomare samt samtliga registrerade gerbiluppfödare i SHF. Enväldigt svar har getts att styrelsen har förtroende att välja ny registrator.

Det innebär att:

  • Vi kommer att adjungera in en kassör, detta utifrån föreningspraxis då man i tidigare styrelse valde att adjungera in en ordförande istället för dåvarande ordförande som var vald av årsmötet. I och med att en adjungerad kassör inte har rösträtt, kommer förste suppleant att kliva upp när röstning sker. 
  • Då revisorn har avsagt sig sitt uppdrag så kommer revisorssuppleanten ta vid istället.
  • Föreningens nya huvudregistrator, som inte behöver väljas på ett årsmöte, kommer även ta hand om registreringen av gerbiler.
 

Vi hoppas att våra medlemmar har överseende med detta. 

Väl mött! 
Styrelsen

Läs hela inlägget »

En ny styrelse blev vald vid årsmötet i Uppsala den 29/2 och idag har den nya styrelsen haft sitt konstituerande styrelsemöte.

Hemsidan har ikväll blivit uppdaterad med information om den nya styrelsen samt styrelsemedlemmarnas ansvarsområden. Ni hittar mer information om årets styrelse under "styrelsen mfl 2020" samt "kontakt". 

Läs hela inlägget »


Kalender

Vår huvudsponsor:

Föreningen grundades 1982 av en grupp hamsteruppfödare.
Svenska Hamsterföreningen är en föreningen för dig som har guldhamster, dvärghamster eller gerbil och vill träffa likasinnade och gå på utställningar.

Alla som tycker om hamstrar och gerbiler är välkomna som medlemmar! SHF värnar om de olika hamster- och gerbilarterna och vill sprida kunskap om deras skötsel, utfodring och uppfödning. För närvarande saluförs fem hamsterarter och en art av gerbil (ökenråtta) i Sverige.

                             Våra sponsorer