logoshf


Nyheter

2021 > 05

Vi i styrelsen vill passa på att påminna alla som registrerar djur i stamboken att dubbelkolla om föräldrardjuren redan finns inlagda i stamboken i samband med registrering av nya djur. Detta för att underlätta arbetet för registratorn. 

Läs hela inlägget »

Söndagen den 9:e maj kl. 13 kallar Svenska Hamsterföreningen med Gerbilsektion till extra årsmöte. Mötet kommer att ske digitalt.

Länk till mötet kommer att publiceras i medlemsgruppen på facebook ”SHF (endast medlemmar)”. https://www.facebook.com/groups/852912222118652/
Har man inte tillgång till facebook så kan man maila styrelsen och meddela att man vill få möteslänken skickad via mail.

Dagordning extra årsmöte:
1) Mötets öppnande
2) Val av ordförande och sekreterare för mötet
3) Fråga om mötet blivit stadgeenligt sammankallat
4) Val av justeringsmän
5) Justering av röstlängd
6) Ärende från årsstämma 2021 avser Proposition 1. 2021 - revidering av stadgar inkl Motion 1. 2020 samt ändringar enligt stämman 2021, ändringarna markeras i propositionen.
7) Mötets avslutande

Läs hela inlägget »


Kalender

Vår huvudsponsor:

Föreningen grundades 1982 av en grupp hamsteruppfödare.
Svenska Hamsterföreningen är en föreningen för dig som har guldhamster, dvärghamster eller gerbil och vill träffa likasinnade och gå på utställningar.

Alla som tycker om hamstrar och gerbiler är välkomna som medlemmar! SHF värnar om de olika hamster- och gerbilarterna och vill sprida kunskap om deras skötsel, utfodring och uppfödning. För närvarande saluförs fem hamsterarter och en art av gerbil (ökenråtta) i Sverige.

                             Våra sponsorer