logoshf

Kontaktlista

Vid frågor om...

 ... kontakta:

* Hamstrar eller gerbiler – skötsel, genetik, färger,    utställning, avel osv. 

Forumet och Facebook
Börja med att ställa en fråga på vårt forum eller i vår Facebookgrupp! Facebookgruppen är i dagsläget den mest aktiva.

Om du vill komma i kontakt med oss via telefonen, maila då den som du vill komma i kontakt med för att eventuellt få telefonnumret.

*Frågor gällande utställningar


 


*Inbjudan eller frågor om event, eller om du vill att vi närvarar på mässor eller dyl.

Ansvarig att svara på frågor gällande utställningar
Susanna Rockner
susizzle@live.se

 

Eventansvarig
Sara Åkerlind Johansson
sara.akerlind.johansson@hamsterforeningen.se
Nicolina Mossle Sjögren
nicolina.mossle@hamsterforeningen.se

* Medlemskap eller betalningar 

Medlemsservice
Nicolina Mossle Sjögren
medlemsservice@hamsterforeningen.se  

* Registrering av djur, stamtavlor, ändring av färg, kön osv.

Registrator 
Monica Lind
monica@hamsterforeningen.se

* Medlemstidningen Svenska Gnagbladet med Gerbilsektion

Ansvarig för Svenska Gnagbladet (vår medlemstidning)
Claudia Bertheau
smilespecial@hotmail.com
Monica Lind
monica@hamsterforeningen.se
Susanna Rockner
susizzle@live.se

* Uppfödning av hamstrar och gerbiler

Uppfödaransvarig
Sara Lekehag
sara.lekehag@hamsterforeningen.se

* Domaransvarig/Huvuddomare

Domaransvarig
Emilia Rapp
emiliarapp@live.se

Huvuddomare
Linda Kaufeldt
linda@hamsterforeningen.se​

* Ansökan eller frågor om att bli registrerad uppfödare.

Ansökan skickas till
Elin Magnusson
Blodstensvägen 34
752 58 Uppsala


Provansvarig/Rättning av prov
Linda Kaufeldt
Hallingstorpsvägen 17
591 93 Motala
linda@hamsterforeningen.se​

* Forumet

Forumansvarig
Sara Lekehag
sara.lekehag@hamsterforeningen.se
Claudia Bertheau
smilespecial@hotmail.com
Monica Lind
monica@hamsterforeningen.se

* Beställning av prisrosetter, även registrering av titlar.
Ansvarig för att föra in resultatrapporterna i systemet.

Rosettansvarig/Registrering av titlar
Sara Åkerlind Johansson 
sara.akerlind.johansson@hamsterforeningen.se
 

* Hemsidan, eller förslag om förändringar på hemsidan.

Hemsideansvarig
Elin Magnusson 
webmaster@hamsterforeningen.se 

*Fakturor/Betalningar

Kassör
Lillemor Bergqvist
lillemor_60@hotmail.com

*Frågor till styrelsen, t.ex dispensansökan.

Sekreterare
Elin Magnusson
elin.magnusson@hamsterforeningen.se 

*För att komma i kontakt med vår ordförande.
*För att komma i kontakt med styrelsen. 

Ordförande
Linda Kaufeldt
linda@hamsterforeningen.se