logoshf

Kontaktlista

Vid frågor om...

 ... kontakta:

* Hamstrar eller gerbiler – skötsel, genetik, färger,    utställning, avel osv. 

Forumet och Facebook
Börja med att ställa en fråga på vårt forum eller i vår Facebookgrupp! Facebookgruppen är i dagsläget den mest aktiva.

Om du vill komma i kontakt med oss via telefonen, maila då den som du vill komma i kontakt med för att eventuellt få telefonnumret.

*Inbjudan eller frågor om event, eller om du vill att vi närvarar på mässor eller dyl.

*Ansvarig för våra sponsorer 

Eventansvariga
Sara Åkerlind Johansson
sara.akerlind.johansson@hamsterforeningen.se


Sponsoransvarig
Susanna Rockner
susizzle@live.se

* Medlemskap eller betalningar 

Medlemsservice
Nicolina Mossle Sjögren
medlemsservice@hamsterforeningen.se  

* Registrering av djur, stamtavlor, ändring av färg, kön osv. Även ansvarig för att föra in titlar i systemet. 

Registrator/Registrering av titlar
Monica Lind
registrator@hamsterforeningen.se

* Medlemstidningen Svenska Gnagbladet med Gerbilsektion

Ansvarig för Svenska Gnagbladet (vår medlemstidning)
Claudia Bertheau och Monica Lind
gnagbladet@hamsterforeningen.se

* Uppfödning av hamstrar och gerbiler

Uppfödaransvarig
Sara Lekehag
sara.lekehag@hamsterforeningen.se

* Domaransvarig/Huvuddomare

Domaransvarig
Emilia Rapp
domaransvarig@hamsterforeningen.se

Huvuddomare
Linda Kaufeldt
linda@hamsterforeningen.se​

* Ansökan eller frågor om att bli registrerad uppfödare.

Provansvarig/Rättning av prov
Ansökan skickas till

Linda Kaufeldt
Hallingstorpsvägen 17
591 93 Motala
linda@hamsterforeningen.se​

* Forumet

* Beställning av prisrosetter och även ansvarig för att föra in resultatrapporterna i systemet.

Rosettansvarig/resultatansvarig
Sara Åkerlind Johansson 
sara.akerlind.johansson@hamsterforeningen.se
 

* Hemsidan, eller förslag om förändringar på hemsidan.

Hemsideansvarig
Susanna Rockner, Sara Åkerlind Johansson och Emilia Rapp
webmaster@hamsterforeningen.se 

*Fakturor/Betalningar

Kassör
Lillemor Bergqvist
lillemor_60@hotmail.com

*Frågor till styrelsen, t.ex dispensansökan.

Sekreterare
Cissi Pettersson
sekreterare@hamsterforeningen.se 

*För att komma i kontakt med vår ordförande.
*För att komma i kontakt med styrelsen. *För att komma i kontakt med valberedningen. 


*Ansvarig gerbil-standard, och även för domare och utbildning inom gerbil
 

Ordförande
Susanna Rockner
ordforande@hamsterforeningen.se


Vår styrelsemejl 
styrelsenshf@hamsterforeningen.se 


Valberedning
Maria Ohlsson
Sara Flykt 
valberedning@hamsterforeningen.se


Gerbilansvarig
Agneta Johansson
jagneta1@gmail.com