logoshf

Innan du fyller i och skickar formulären så titta här på vad medlemskap, stamboken och årlig uppdatering av uppfödningen.

Fyll i aktuella formulär nedan när du har betalat. Observera att det kan ta upp till tre veckor för ditt medlemskap att gå igenom, gammalt som nytt. 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, telefonnummer, mailadress och personnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna ha ett medlemsregister samt föra stambok.

Vi har fått dina uppgifter från dig vid din ansökan om medlemskap. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan delas med en leverantör till Svenska Hamsterföreningen såsom till exempel tryckeriet som trycker vår medlemstidning. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Svenska Hamsterföreningens styrelse. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på styrelsenshf@hamsterforeningen.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

När jag har fyllt i mina uppgifter och skickar in så  samtycker till att Svenska Hamsterföreningen behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det ovanstående.

Medlemskap


Stamboken

  • Ett djurslag ingår i avgiften. 25 kr tillkommer för varje extra djurslag du väljer.

Årlig uppdatering av uppfödning

Detta formulär används endast vid den årliga uppdateringen av din registrerade uppfödning. Glöm inte skriva vad du betalar för i meddelanderutan.

Årlig uppdatering av uppfödarnamn 100 kr
(ett djurslag ingår)
50 kr tillkommer per djurslag du föder upp (max 200 kr)


  • (max 50 MB)