logoshf

Vill du bli uppfödare?

Om du önskar att bli uppfödare i vår förening med ett eget prefix, så måste du ansöka.

I samband med att du skickar in din ansökan, gör du en betalning, (se kostnad här). När vår sekreterare har fått din ansökan, kollas det av att du uppfyller samtliga krav och att din betalning är oss tillhanda, först då tas din ansökan upp på nästkommande styrelsemöte. På styrelsemötet beslutas det om din ansökan godkänns eller ej. Godkänns den så kontaktas du av den som är provansvarig och provet mailas till dig. 

Du har 30 dagar på att inkomma med färdigt prov till ansvarig. All info du behöver kommer i samband med att provet skickas. Skulle din ansökan få avslag, så kontaktas du om detta. Du får inte tillbaka dina pengar, även om ansökan får avslag. Du har 3 försök på dig att klara provet, klarar du det inte den 3:e gången, så kan du ansöka igen efter 1 år. Provet går ut på att du söker svaren själv, det är inte tillåtet att kopiera från vår hemsida eller andra sidor. Du ska skriva dina svar med egna ord. 

Om du behöver komplettera en eller flera frågor blir du kontaktad om detta. Din ansökan tas då upp åter igen på ett styrelsemöte, där provansvarig uppdaterar styrelsen om ditt resultat, men oavsett så kontaktar provansvarig eller styrelse dig om detta. Från dagen du blir kontaktad har du 30 dagar på dig att inkomma med ytterligare kompletteringar. Om du skulle behöva komplettera upp till 3 gånger, ska alla kompletteringar alltså göras inom dessa 30 dagar.