logoshf

Mentorskap

Ligger du i startgroparna för att starta en egen uppfödning och känner att du kommer behöva lite vägledning i början?

I så fall kan du kontakta en av våra uppfödare som gått med på att vara mentor. Presentera gärna dig själv och dina planer, men kom ihåg att det alltid är mentorerna själva som avgör om de har tid och möjlighet att hjälpa just dig.

En god idé kan vara att kontakta flera stycken för att hitta en uppfödare där personkemin stämmer eller som du känner att du kan få god hjälp av. Att ha en eller flera mentorer är också en god möjlighet för dig att få lära känna andra uppfödare av din art och knyta nya kontakter - något som SHF ser positivt på.

Observera att en mentor, eller SHF som förening, aldrig kan stå till svars för de råd som ges. Det är alltid du som uppfödare som ansvarar för de handlingar och beslut du tar i din egen uppfödning.

Det mentorerna hjälper dig med är att utvecklas och din utveckling är också din att ansvara för. En mentor är tänkt som ett stöd på vägen - ett "bollplank" för idéer och tankar. Det yttersta ansvaret ligger dock alltid på adepten/den nya uppfödaren själv.

Hur hittar jag en mentor?

- De personer som har erbjudit sig att vara mentor hittar du i 
Uppfödarlistan. De är märkta med ordet Mentor längst upp.