logoshf

Avelsstopp

Avelsstopp kan sättas om hamstern anses vara direkt olämplig att avla på, vid exempelvis defekter som kan nedärvas. Det är upp till uppfödaren att annars avgöra vilka hamstrar man vill sätta avelsstopp på och varför. Om du äger en hamster som du inte har fött upp själv måste du, vid upptäckt av defekt, kontakta uppfödaren, som i sin tur kontaktar vår registrator, Johanna Lindh. Det är hon som för in avelsstoppet på djuret i Stamboken. Om du äger en importerad hamster är det dock du själv som ansvarar för kontakta vår registrator. 
 

När kan styrelsen sätter avelsstopp?
Vid vissa tillfällen kan styrelsen behöva kliva in för att sätta avelsstopp. Exempelvis kan styrelsen sätta avelsstopp på kullar där det uppkommer kända defekter på ungarna. Det kan också sättas avelsstopp på avkommor efter en parning där inavelsgraden överstiger 6,25% där uppfödaren inte fått godkänd dispensansökan.

OBS! Hamstern på bilden har ingenting med avelsstopp att göra.