logoshf

Import

Här kan du hitta information och regler gällande import av samtliga arter. 

Dvärghamster

Vid import av dvärghamster (rysk vintervit och Campbells) måste man kunna redovisa fyra generationer bakåt för att intyga att den är artren.
 

Guldhamster

Det generella kravet på 8,5 månaders karantän på importerade guldhamstrar upphävdes från och med 1/6 2016 och ersattes med anmälningsplikt.  

Vid import ska den som ämnar att importera anmäla detta till styrelsen på särskilt fastställt formulär (se nedan). Man kan naturligtvis ha sina importer i karantän om man vill det. Formuläret syftar till att dels ge information om eventuella risker gällande papovasmitta samt till att ge information om hamsterns härstamning.

Den svenska avelsbasen är i dagsläget liten och styrelsen vill underlätta för uppfödare som importerar att enkelt kunna få information om vilka andra linjer som är på väg att importeras till landet och på så sätt försöka bredda avelsbasen så mycket det går. 

Djur som genomgått anmälningsplikten får utan vidare besöka våra utställningar (formulär inför utställning ska fortfarande fyllas i). 

Djur och ägare som däremot inte genomgått anmälningsplikten får ej närvara på våra utställningar.

Så kallade "zoodjur" (djur från djuraffär) behöver inte heller längre sitta i 8,5 månaders karantän. 6 veckors förebyggande karantän mot ohyra och andra smittsamma sjukdomar gäller för dem, precis som för importer.

Till sist måste vi påminna om att i detta ligger ett stort eget ansvar, inte bara mot dig själv utan gentemot dina uppfödarkollegor och köpare. Samma frågor gällande risker och så vidare som du ställer till en uppfödare i Sverige bör du också fråga importdjurets uppfödare.

Styrelsen rekommenderar fortsatt försiktighet vid import. Vi i styrelsen finns här för alla våra medlemmar och uppfödare om de önskar rådgivning.  Här nedanför ("Importlista") finns en publik lista med importerade djur, för att alla lätt ska kunna se vilka djur som redan finns i Sverige, så att man kan anpassa vilka gener man importerar utifrån listan. Man bör alltid verka för en så stor genetisk spridning som möjligt.

Vi rekommenderar alltid en förebyggande karantän mot ohyra på 6 veckor, oavsett var man köper djur ifrån.
 


Anmälan av import (guldhamster):

Vi kommer att skriva ut land, införseldatum och prefix på djuret i vår lista över importerna. Denna lista finns för att undvika för mycket av samma linjer i Sverige, alltså för att främja arten.

Tänk på att inte sätta in importerna direkt hos dina andra djur när du får hem dem och de inte har suttit i karantän. Detta för att hinna upptäcka eventuell ohyra.

Sitter din hamster i karantän? Skriv följande under övrigt:
(K) = Hamstern sitter i karantänshem      (K8,5) = hamstern har suttit i fullgjord kartantän    

Vid ändringar/fel i inskickat formulär, kontakta: Elin

  • Vill du att ditt namn namn syns i listan vid din import:
    (Om du syns i listan kan någon som önskar importera från samma uppfödare dubbelkolla med dig om det är från samma kull och om detta skulle vara ok)
  • (max 50 MB)

Vanliga frågor och svar:


Fråga: Varför har vi tagit bort karantänskravet?
Svar: Övriga världen jobbar på ett annat sätt - de låter de djur som blir smittade naturligt selekteras bort och kvar blir de motståndskraftiga individerna. På så vis får man på sikt en motståndskraftig population. Sverige har länge varit det land som gått emot det här och istället hållit höga försiktighetsåtgärder för att motverka att få in papovan över huvud taget. Efter diskussioner med de andra länderna (framförallt Danmark) där de berättade att de knappt har problem med sjukdomen nu över huvud taget, beslutades att även Sverige släpper på sina hårda krav och istället försöker verka för att öka den genetiska spridningen i landet, genom att göra importen lättare och alltså släppa på karantänskravet.


Fråga: Jag vill importera, vågar jag det?
Svar: I Sverige har vi en väldigt snäv avelsbas med mycket defekter och inavel. Importen görs för arternas välfärd, men det är upp till varje enskild person att bestämma om man vill utsätta sin besättning för risken det medför att importera. Svenska Hamsterföreningen har i beslutet att häva karantänskravet vid import diskuterat riskerna och kommit fram till att de få individer som eventuellt skulle falla bort till följd av ett utbrott av papova vägs upp av det enorma antalet individer och nya gener som uppfödare nu vågar importera och tillföra till den svenska avelsbasen. Vi rekommenderar alla uppfödare att hålla sig till detta tankesätt, så att alla besättningar i landet kan "utsättas" för viruset och på sikt bli immuna mot det, istället för att avskärma dem. Djur som inte har blivit immuna kan vid en framtida kontakt med viruset istället drabbas hårdare än om de hade blivit utsatta för det tidigare, då viruset hela tiden muterar.


Fråga: Gäller anmälningsplikten alla arter?
Svar: Nej, för dvärghamster och gerbil gäller ingen anmälningsplikt.


Fråga: Måste jag informera mina köpare om att jag har importerat?
Svar: Det är självklart din skyldighet att informera dina köpare om att du har importer hemma så att de själva kan göra valet att köpa eller ej.


Fråga: Jag vill importera en hamster från samma kull som en annan svensk uppfödare, kan styrelsen neka mig att importera?
Svar: Av hänsyn bör du kontakta den andra uppfödaren och komma fram tilll något ihop, men det är ingenting som SHF lägger sig i.


Fråga: Jag har redan importer i karantän. Får jag ta hem dem då?
Svar: Ja, du kan ta hem dem från en karantän när som helst så länge du anmäler dem till SHF, så att de finns med i vår databas över importerade djur.


Fråga: Om jag sätter mina djur i karantän oavsett - måste jag ändå anmäla dem då?
Svar: Ja, för att undvika att samma gener ska importeras i stor utsträckning så har vi en lista på vår hemsida med samtliga djur som är anmälda. Detta är för att främja våra arter.


Fråga: Vad händer om jag sätter dem i karantän, men inte anmäler dem?
Svar: Är den inte anmäld till föreningen så kan du inte besöka våra utställningar eller sammankomster, vilket innebär att dina köpare inte heller kan det. Vid utställning kollas importlistan av.


Fråga: Kan jag anmäla min import i efterhand?
Svar: Ja, det kan du, men är den inte anmäld till föreningen så kan du inte besöka våra utställningar eller sammankomster, vilket innebär att dina köpare inte heller kan det.
 

Fråga: Jag vill importera ett djur med samma härstamning som en som redan finns i listan, hur gör jag?
Svar: Du får självklart importera djuret med samma härstamning, men anledningen till att hjälpen finns på hemsidan är just att vi vill bredda Sveriges avelsbas, så finns möjligheten att ta in andra djur så är det helt klart bättre. Kontakta de andra som tagit in av denna härkomst och bestäm något ihop. Avlar ni på samma färger med mera kanske inte just denna kull är nödvändig att ha dublett av?


Fråga: Hur tidigt kan jag anmäla min import?
Svar: När du vill. Men gärna så snart du vet att den blir av.


Fråga: Hur sent kan jag anmäla min import?
Svar: När du vill, men var noga med att informera dina köpare om att de inte får besöka våra utställningar innan det är gjort, så du slipper besvikna köpare. Detta kommer följas upp enligt listan.


Fråga: Vad händer om jag inte anmäler min import?
Svar: Anmäler du inte importen får varken du eller dina köpare besöka våra utställningar och sammankomster. Detta kommer följas upp enligt listan.


Fråga: Min kompis vill låna min hane och para med hennes hamster som kommer från djuraffären. Ska jag låna ut min hane till henne?
Svar: Papovamässigt är det ingen fara, men djur från zooaffär som man inte känner till bakgrunden på ska inte användas i avel.

Fråga: Vad gör jag om jag inte kan fylla i all information?
Svar: Du fyller i den informationen du kan, försök att få med svar på samtliga frågor.


Fråga: Anses jag som säker(papovafri) om jag anmäler in min import
Svar: Nej, men i nuläget ska målet i stort sett vara att utsätta sina djur för papova, så att de på sikt kan bli immuna. Därför behöver man inte längre tänka på papovarisken. Att beblanda sig med andra hamsterägare är bara bra (så länge de själva också har samma tankesätt kring detta).

Fråga: Hur kommer det sig att jag får närvara på en utställning bara jag anmäler att jag har importerat dem?
Svar: Det beror på att de andra som kommer på en utställning ska kunna kolla upp om det kommer att ställas ut importer där.


Fråga: Jag har köpt en guldhamster av en registrerad uppfödare som har importerat , nu vill jag åka på en utställning, kan jag det?
Svar: Du är varmt välkommen om din hamster kommer från en uppfödare som har anmält sin import till föreningen.


Fråga: Jag har en hamster från djuraffären, den är nu 10 mån gammal, jag har haft honom nu i 9 mån, kan jag åka på utställningar?
Svar: Ja, den enda karantän som gäller på zoodjur är sex veckor för att förebygga ohyra, precis som när man köper djur från vem som helst.
 

Fråga: Jag köpte en hamster av en uppfödare förra månaden, nu vill jag besöka er nästa utställning, nu visade det sig att uppfödaren av min hamster har köpt en gerbil i zooaffären, precis innan jag hämtade den, får jag besöka utställningen som är om en månad?
Svar: Då måste det gå sex veckor sedan uppfödaren köpte gerbilen, så att eventuell ohyra har hunnit visa sig.


Fråga: Jag har köpt en guldhamster via blocket.se eller annan okänd härstamning, måste den sitta i karantän?
Svar: Nej, inte förebyggande papovakarantän. Enbart förebyggande ohyrekarantän i sex veckor.