logoshf

Import

Här kan du hitta information och regler gällande import av samtliga arter. 

Dvärghamster

Vid import av dvärghamster (rysk vintervit och Campbells) måste man kunna redovisa fyra generationer bakåt för att intyga att den är artren.
 

Guldhamster

Det generella kravet på 8,5 månaders karantän på importerade guldhamstrar upphävdes från och med 1/6 2016 och numera är det 6 veckors förebyggande karantän som rekommendation för ohyra och smittor.

Så kallade "zoodjur" (djur från djuraffär) behöver inte heller längre sitta i 8,5 månaders karantän. 6 veckors förebyggande karantän mot ohyra och andra smittsamma sjukdomar gäller för dem, precis som för importer.

Vi måste påminna om att i detta ligger ett stort eget ansvar, inte bara mot dig själv utan gentemot dina uppfödarkollegor och köpare. Samma frågor gällande risker och så vidare som du ställer till en uppfödare i Sverige bör du också fråga importdjurets uppfödare.

Styrelsen rekommenderar fortsatt försiktighet vid import. Vi i styrelsen finns här för alla våra medlemmar och uppfödare om de önskar rådgivning. 

Vi rekommenderar alltid en förebyggande karantän mot ohyra på 6 veckor, oavsett var man köper djur ifrån.
 

Vanliga frågor och svar:


Fråga: Varför har vi tagit bort karantänskravet?
Svar: Övriga världen jobbar på ett annat sätt - de låter de djur som blir smittade naturligt selekteras bort och kvar blir de motståndskraftiga individerna. På så vis får man på sikt en motståndskraftig population. Sverige har länge varit det land som gått emot det här och istället hållit höga försiktighetsåtgärder för att motverka att få in papovan över huvud taget. Efter diskussioner med de andra länderna (framförallt Danmark) där de berättade att de knappt har problem med sjukdomen nu över huvud taget, beslutades att även Sverige släpper på sina hårda krav och istället försöker verka för att öka den genetiska spridningen i landet, genom att göra importen lättare och alltså släppa på karantänskravet.


Fråga: Jag vill importera, vågar jag det?
Svar: I Sverige har vi en väldigt snäv avelsbas med mycket defekter och inavel. Importen görs för arternas välfärd, men det är upp till varje enskild person att bestämma om man vill utsätta sin besättning för risken det medför att importera. Svenska Hamsterföreningen har i beslutet att häva karantänskravet vid import diskuterat riskerna och kommit fram till att de få individer som eventuellt skulle falla bort till följd av ett utbrott av papova vägs upp av det enorma antalet individer och nya gener som uppfödare nu vågar importera och tillföra till den svenska avelsbasen. Vi rekommenderar alla uppfödare att hålla sig till detta tankesätt, så att alla besättningar i landet kan "utsättas" för viruset och på sikt bli immuna mot det, istället för att avskärma dem. Djur som inte har blivit immuna kan vid en framtida kontakt med viruset istället drabbas hårdare än om de hade blivit utsatta för det tidigare, då viruset hela tiden muterar.


Fråga: Måste jag informera mina köpare om att jag har importerat?
Svar: Det är självklart din skyldighet att informera dina köpare om att du har importer hemma så att de själva kan göra valet att köpa eller ej.


Fråga: Jag vill importera en hamster från samma kull som en annan svensk uppfödare, kan styrelsen neka mig att importera?
Svar: Av hänsyn bör du kontakta den andra uppfödaren och komma fram tilll något ihop, men det är ingenting som SHF lägger sig i.
 

Fråga: Min kompis vill låna min hane och para med hennes hamster som kommer från djuraffären. Ska jag låna ut min hane till henne?
Svar: Papovamässigt är det ingen fara, men djur från zooaffär som man inte känner till bakgrunden på ska inte användas i avel.


Fråga: Jag har en hamster från djuraffären, den är nu 10 mån gammal, jag har haft honom nu i 9 mån, kan jag åka på utställningar?
Svar: Ja, den enda karantän som gäller på zoodjur är sex veckor för att förebygga ohyra, precis som när man köper djur från vem som helst.
 

Fråga: Jag köpte en hamster av en uppfödare förra månaden, nu vill jag besöka er nästa utställning, nu visade det sig att uppfödaren av min hamster har köpt en gerbil i zooaffären, precis innan jag hämtade den, får jag besöka utställningen som är om en månad?
Svar: Då måste det gå sex veckor sedan uppfödaren köpte gerbilen, så att eventuell ohyra har hunnit visa sig.


Fråga: Jag har köpt en guldhamster via blocket.se eller annan okänd härstamning, måste den sitta i karantän?
Svar: Nej, inte förebyggande papovakarantän. Enbart förebyggande ohyrekarantän i sex veckor.