logoshf

Obduktion


Att ansöka om obduktionsbidrag

Som medlem i Svenska Hamsterföreningen har du möjlighet att ansöka om bidrag från föreningen om du vill skicka in ett djur för obduktion hos Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA). Om någon/några av dina hamstrar eller gerbiler dör under märkliga förhållanden eller om du misstänker någon form av smitta så kan det vara viktigt för dig som ägare/uppfödare att få svar på vad som orsakat dödsfallet/dödsfallen. Det kan även ligga i föreningens intresse att få en breddad kunskap om missbildningar, sjukdomar och att kunna kartlägga eventuell smitta. 

Det första du ska göra om du vill ansöka om obduktionsbidrag är att lägga den döda kroppen/kropparna i kylen, absolut INTE i frysen! Läggs kroppen i frysen så kan det försvåra obduktionen och du kan därefter bli nekad bidrag från SHF i efterhand (läs mer om det nedan.)

När kroppen ligger i kylen så du kontaktar du styrelsen i SHF (via mail, se kontaktlistan) omgående och informerar om vad som inträffat och omständigheterna runt omkring. Styrelsen tar då ett beslut om ansökan kan beviljas eller ej. Du måste själv beställa kartonger från SVA och sedan skicka in djuret för obduktion. Se till att beställa kartongen direkt; ju fortare du kan skicka in kroppen/kropparna till SVA desto bättre!  Risken är annars att kroppen hinner påbörja förmultningsprocessen vilket försvårar obduktionen avsevärt.

Om du får din ansökan godkänd från SHF så är det viktigt att du följer restriktionerna från SVA. Det innebär att du som privatperson själv ansvarar för att djurkroppen förvaras och förpackas på ett korrekt sätt. Om det framgår senare i rapporten från SVA att obduktionen inte kunnat utföras ordentligt pga att kroppen varit felaktigt hanterad så kan ersättningen från SHF komma att nekas i efterhand. 
Du kan även få din ansökan upphävd om det framgår i rapporten att djuret avlidit pga försummelse i hemmet så som fall från hög höjd, om djuret har fått i sig gift eller liknande. 

SVA's hemsida hittar du information om hur du skickar in en kropp för obduktion, det är även här du beställer kartong att skicka kroppen i.