logoshf

Statuter för Årets...


Från och med utställningsåret 2020 kommer vi i Svenska Hamsterföreningen med gerbilsektion att utse Årets… i några olika kategorier. Alla gerbiler och hamstrar som deltar på föreningens utställningar är med och tävlar och det som ger poäng är BIS-placeringar, cert och ck.
 


Cert ger 20 poäng och ck ger 10 poäng.

Placeringspoängen baseras på antalet anmälda i respektive klass och fördelas enligt följande tabell:

Alla djurslag tävlar om:
Årets standard – här räknas alla poäng i standardklass in
Årets pet – här gäller bara poäng från petklass
Årets OST – här räknas alla poängen i klassen Ostandardiserad in
Årets uppfödare – här räknas alla poäng samman från djur från våra registrerade uppfödare. Det finns också en uppfödarklass på utställning och poängen från den, enligt tabellen nedan, räknas också in.

Specifika utmärkelser för dvärghamstrar:
Årets Campbell
Årets Vintervita
Årets Kinesiska
Årets Roborovski
 
Specifika utmärkelser för gerbiler:
Årets övriga arter
Årets mångkampare
 

Aktuell ställning

Här är slutresultatet för 2020, med reservation för eventuella fel!

Kom ihåg att det bara är BIS-placeringar, cert och ck som ger poäng!

Slutresultatet för 2020 längre ner på denna sida!

Här finns en pdf per djurslag där alla poäng är med.

Djur vars namn är i en blåtonad ruta är OST.

I poängen för Årets uppfödare räknas de djur in som har uppfödarens prefix i den totala sammanställningen. Röda prefix finns inte med i stamboken utan djuren är födda innan respektive uppfödare var registrerad. Saknas något djur i uppfödarens poängräkning, meddela styrelsen.  


PDF-erna gäller bara till Vretstorp, luciaspecialen online är inte medräknad.