logoshf

Aktuell ställning

Här är slutresultatet för 2021 på gerbil och guldhamster, med reservation för felskrivningar.

På dvärghamster saknas placeringarna från Hässleholm både i pet och standard. Har du ett djur som blev placerat då, maila in ett foto av bedömningssedeln där djurets katalognummer och placering framgår så kommer det att föras in.  Senast en vecka innan årsmötet behövs resultaten för att de ska komma med!

Kom ihåg att det bara är BIS-placeringar, cert och ck som ger poäng!

Här finns en pdf per djurslag där alla poäng är med. OBS! Placeringarna på dvärg från Hässleholm saknas! Har du ett djur som blev placerat där, maila in på styrelsemailen!

Djur vars namn är i en blåtonad ruta är OST.

I poängen för Årets uppfödare räknas de djur in som har uppfödarens prefix i den totala sammanställningen. Röda prefix finns inte med i stamboken utan djuren är födda innan respektive uppfödare var registrerad. Saknas något djur i uppfödarens poängräkning, meddela styrelsen.