logoshf

Utställningsanmälan

Det kommer alltid ut en inbjudan till nästa utställning på hemsidan, ca. tre veckor innan utställningen.

För att kolla vilka utställningar som kommer att hållas framöver kan du kolla i Kalendern!


Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, telefonnummer, mailadress och personnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna ha ett medlemsregister samt föra stambok.

Vi har fått dina uppgifter från dig vid din ansökan om medlemsskap. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan delas med en leverantör till Svenska Hamsterföreningen såsom till exempel tryckeriet som trycker vår medlemstidning. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Svenska Hamsterföreningens styrelse. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på styrelsenshf@hamsterforeningen.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

När jag fyller i mina uppgifter och skickar in min anmälan så samtycker till att Svenska Hamsterföreningen behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det ovanstående.

Vid frågor om anmälan, utställningen m.m.:
Kontakta den som står som ansvarig för just den utställningen.

Åldersgränser
Guld- och dvärghamstrar:
Juniorer: 8 veckor t om fyllda 5 månader
Seniorer: Fyllda 5 mån t om fyllda 1 år
Veteraner: Fyllda 1 år t om 2 år

Gerbiler:
Juniorer: 3 mån t om fyllda 7 månader
Seniorer: Fyllda 7 mån t om fyllda 2 år 6 månader
Veteraner: Fyllda 2 år 6 mån t om 3 år

Hamstrar yngre än 8 veckor och äldre än 2 år, samt gerbiler yngre än 3 månader och äldre än 3 år, får inte ställas ut.