logoshf

Klassindelningar vid utställning

Standardklass

Denna klass är till för djur som har en standardfärg och är registrerade. Här bedöms djuren efter standarden.

OST-klass
Denna klass är till för djur (oregistrerade eller registrerade) som har en färg som inte är standard.

Petklass

Här bedöms djuret enbart efter hur trevlig och välskött det är. Denna klass är till för registrerade eller oregistrerade djur.

Barnklass

Samma regler som för Petklass, men enbart barn upp till 12 år får deltaga.
Barnklass är inte en obligatorisk klass, utan det är upp till utställningsansvarig att bestämma om det finns utrymme för den på utställningen, samt se om det finns en tillgänglig domare för klassen. Anmälan sker på plats och samtliga deltagare vinner ett pris.

Uppfödargrupp / Avelsgrupp

Endast för registrerade uppfödare i Svenska Hamsterföreningen. Deltagande djur ska vara anmälda i standardklass på aktuell utställning.

Uppfödargrupp: Här ska en grupp på 4 individer visas, helst av samma färg och teckning.
Gruppen ska vara så jämn som möjligt. Bäst resultat får du om du har samma grundfärg, teckning och hårlag på dem. De ska vara från två olika kombinationer - det betyder att de ska ha minst tre olika föräldradjur.


För att eventuellt titeln SMVUP-årtal (SM-vinnare Uppfödargrupp) ska delas ut måste minst tre olika uppfödare ställa ut i uppfödargrupp.

Avelsgrupp: I avelsgrupp kan man ställa ut minst ett ursprungsdjur (måste ej vara egenuppfödd), plus tre ungar från minst två olika kombinationer med ursprungsdjuret. Ungarna bör gärna vara bättre än föräldrarna.

För att denna titel ska kunna delas ut (SMVAV-årtal) måste minst tre uppfödare ställa ut i avelsgruppen under SM.

Åldersgränser

Guld- och dvärghamstrar:
Juniorer: 8 veckor t om fyllda 5 månader
Seniorer: Fyllda 5 mån t om fyllda 1 år
Veteraner: Fyllda 1 år t om 2 år


Gerbiler:
Juniorer: 3 mån t om fyllda 7 månader
Seniorer: Fyllda 7 mån t om fyllda 2 år 6 månader
Veteraner: Fyllda 2 år 6 mån t om 3 år


Hamstrar yngre än 8 veckor och äldre än 2 år, samt gerbiler yngre än 3 månader och äldre än 3 år, får inte ställas ut.