logoshf

Utställningsregler

Åldersgränser

Guld- och dvärghamstrar:
Juniorer: 8 veckor t.om. 4 mån.
Seniorer: Fyllda 5 mån t.om. 2 år.

Gerbiler:
Juniorer: 3 mån t.om. 6 mån.
Seniorer: Fyllda 7 mån t.om. 3,5 år.

Hamstrar yngre än 8 veckor och äldre än 2 år, samt gerbiler yngre än 3 månader och äldre än 3,5 år, får inte ställas ut.

Förvaring av djur och ev. restriktioner

Vid utställningen skall guldhamstrar förvaras var för sig i en petbox.
Dvärghamstrar och gerbiler får hållas i par eller grupp. 
Honor med ungar som är under tre veckor får ej medtagas på utställningarna. Även parade honor som eventuellt kan vara dräktiga, sjuka djur, gravt missbildade djur eller djur med ohyra får inte ställas. 

Försiktighetsåtgärder och regler 


Det är ett krav att alltid ha 6 veckors karantän om du tar in nya djur från utlandet eller djuraffär, detta p.g.a risken för ohyra.
# Man får inte besöka våra utställningar om har har/haft ohyra, 12 veckor (3 mån) efter avslutad behandling. 
# Har man köpt eller besökt någon med ohyra så gäller 6 veckors observation av samtliga djur i hushållet. Under dessa 6 veckor får du inte besöka våra utställningar, från att besöket gjordes.
# Blås gärna igenom dina djur innan du åker iväg en utställning.
# Enligt god föreningsed så bör du vara öppen och ärlig gentemot dina köpare/besökare.


Utställningen
 

  • För varje utställning skall en utställningsansvarig finnas som ansvarar för alla arrangemang i samband med utställningen (lokalbokning, funktionärer inkl. domare, utställningsmaterial inkl. priser m.m.) samt någon som fyller i utställningsresultat för registrering.
  • Utställningsansvariga och domare för årets utställningar utses av SHFs styrelse. 
  • Medlemskap i SHF är obligatoriskt vid din andra medverkan på en utställning. 
  • Om djuret är under registrering vid tillfället för anmälan ska man kunna se att den är inne i systemet. Går inte djuret att se under kommande registreringar kommer anmälan att tas bort.
  • Alla hamstrar och gerbiler skall vara registrerade i SHF eller i samarbetsklubben Finska Hamsterföreningen vid utställning i Standardklass. 
  • Vid SM och andra titelutställningar är det inte möjligt att provställa.
  • När anmälningstiden har gått ut är anmälan stängd, det är alltså inte möjligt att efteranmäla. 

Utställningsburen

Djuret ska förvaras i en transportbox som är tillverkade för djur.
Se bilder längst ned på denna sida för exempel på bra utställningsburar.

Lämpligt bottenmaterial är t.ex. sågspån eller ToaLätt (kattströ av återvunnet papper). Fyll upp mycket och lägg även i bomaterial, så att hamstern eller gerbilen kan bädda ned sig och känna sig trygg. Lägg också i en bit gurka eller zucchini, så att djuret kan få i sig vätska under dagen, samt ett hundkex eller annat foder, så att det finns mat.

Minsta måtten på dessa transportboxar: 
Guldhamster och gerbil 27x17x21 cm
Dvärghamster 18x12x15 cm


Vid förvaring av djur i så kallad "petbox" (se bilderna på boxarna med svart lock nedan):

1 dvärghamster skall sitta i petbox storlek Nr. 2.
2 dvärghamstrar skall sitta i petbox storlek Nr. 3.
Gerbiler (oavsett antal) skall sitta i petbox storlek Nr. 3.
1 guldhamster skall sitta i petbox storlek Nr. 3.

Petbox är den mest rekommenderade utställningsburen, då den gör det enklast för domaren att hantera djuret. 

Petboxen/utställningsburen får INTE ha något namn, varken på djuret, uppfödningen eller ägaren synligt. Se bilder nedan. 


Incheckning

Vid incheckningsplatsen prickas anmälda djur av mot utställningskatalogen.

Varje enskild utställare kontrollerar att kataloguppgifterna är rätt, samt ansvarar själv för att djuret förbereds för bedömning.


Under bedömningen

Skulle det påvisas att utställaren på något sätt visar vems djuret är för domaren, så diskvalificeras djuret. 

Bedömningen vid utställningarna i Standardklass sker enligt den standard som Svenska Hamsterföreningen har utarbetat. Gällande standard för guld-, dvärghamster och gerbil kan beställas från SHF eller köpas vid utställningar. 

Djur med färg/teckning/päls som inte är godkänd standard (Ostandardiserade - "OST") bedöms för sig och har egen final. De olika hårlagen tävlar var för sig.


Bedömningsprotokoll

Utställningsansvarig ser till att domarrapporter från utställningen ges eller skickas till sekreteraren i föreningen, som i sin tur arkiverar dessa i föreningens utställningspärm. Därefter skickar sekreteraren kopior till respektive statistikförare och titelregistrator.


Ansvar

SHF tar inget ansvar för djuren på utställningarna. Ägaren själv ansvarar för samtliga av sina djur. Eventuella kostnader vid olyckor får djurägaren själv stå för.

 

Petboxar av olika slag