logoshf


Titlar som registrerade djur kan erhålla

Petklass

När ett djur har erhållit totalt 3, 6 eller 9 A i Petklass för minst två domare kan djuret erhålla en titel som sätts före namnet i officiella sammanhang.Silverpet
 
3 A:n tagna i Petklass för två olika svenska domare ger djuret rätt att registreras som Silverpet (Sp.).

3 A:n tagna i Petklass, varav ett från utländsk domare ger djuret rätt att registreras som Internationell Silverpet (Int.Sp.).
 
Guldpet
 

6 A:n tagna i Petklass för minst två olika svenska domare ger djuret rätt att registreras som Guldpet (Gp.).

6 A:n tagna i Petklass varav minst ett från utländsk domare ger djuret rätt att registreras som Internationell Guldpet (Int.Gp.).
 
Grand Guldpet

9 A:n tagna i Petklass för minst två olika svenska domare ger djuret rätt att registreras som Grand Guldpet (Gr.Gp.).

9 A:n tagna i Petklass varav minst ett från utländsk domare ger djuret rätt att registreras som Internationell Grand Guldpet (Int.Gr.Gp.)

** Samtliga titlar baseras på att de är ställda för minst 2 olika svenska domare på utställningar anordnade av SHF.

Standardklass

När ett djur har erhållit ett visst antal Ck (Certifikatkvalitet) och/eller Cert (Certifikat) för minst två olika svenska domare kan djuret erhålla en titel som sätts före namnet i officiella sammanhang. Minst ett ck/cert ska vara erhållet som junior och minst ett som senior.

Premier

3 Ck (eller totalt 3 Ck och Cert, varav minst ett Ck), varav minst ett som junior och minst ett som senior, från minst två olika svenska domare ger djuret rätt att registreras som Svensk Premier (S.Pr.).

3 Ck (eller totalt 3 Ck och Cert, varav minst ett Ck), varav minst ett som junior och minst ett som senior, från minst två olika svenska domare, varav ett erhållet från internationell domare ger djuret rätt att registreras som Internationell Premier (Int.Pr.)

Grand Premier

6 Ck (eller totalt 6 Ck och Cert, varav minst ett Ck) varav minst ett som junior och minst ett som senior, från minst två olika svenska domare, ger djuret rätt att registreras som Svensk Grand Premier (S.Gr.Pr.).

6 Ck (eller totalt 6 Ck och Cert, varav minst ett Ck), varav minst ett som junior och minst ett som senior, från minst två olika svenska domare,  varav minst ett givet av utländsk domare, ger djuret rätt att registreras som Internationell Grand Premier (Int.Gr.Pr.).

** Samtliga titlar baseras på att de är ställda för minst 2 olika svenska domare på utställningar anordnade av SHF.


Champion
 
3 Cert, varav minst ett som junior och minst ett som senior, från minst två olika svenska domare ger djuret rätt att registreras som Svensk Champion (S.Ch.).

3 Cert, varav minst ett som junior och minst ett som senior, från två olika svenska domare, varav ett givet av utländsk domare, ger djuret rätt att registreras som Internationell Champion (Int.Ch.).

Grand Champion

6 Cert, varav minst ett som junior och minst ett som senior , från minst två olika svenska domare,  ger djuret rätt att registreras som Svensk Grand Champion (S.Gr.Ch.).

6  Cert, varav minst ett som junior och minst ett som senior, från minst två olika svenska domare, varav minst ett givet av utländsk domare, ger djuret rätt att registreras som Internationell Grand Champion (Int.Gr.Ch.).
 
Superior Grand Champion

9 Cert, varav minst ett som junior och minst ett som senior , från minst två olika svenska domare,  tagna efter max 12 utställningar (dubbel utställning räknas som två och trippel som tre) ger djuret rätt att registreras som Svensk Superior Grand Champion (S.Sup.Gr.Ch.).

9 Cert, varav minst ett som junior och minst ett som senior, från minst två olika svenska domare,  tagna efter max 12 utställningar (dubbel utställning räknas som två, trippel som tre), varav minst ett Cert från utländsk domare, ger djuret rätt att registreras som Internationell Superior Grand Champion (Int.Sup. Gr.Ch.).

** Samtliga titlar baseras på att de är ställda för minst 2 olika svenska domare på utställningar anordnade av SHF.
Ck
Ck
Cert
Cert

Ostandardiserad klass

Djur som inte har en standardiserad färg ställs i den ostandardiserade klassen, också kallat ost-klassen. Dessa djur har tidigare inte kunnat erhålla titlar. Men på årsmötet 2019 röstades en motion igenom som handlade om att införa titlar även för djuren i denna klass.  

När ett djur har erhållit ett visst antal Novis-ck/cert för minst två olika svenska domare kan djuret erhålla en titel som sätts före namnet i officiella sammanhang. Minst ett Novis-ck/cert ska vara erhållet som junior och minst ett som senior. Det är samma regler som gäller för standardklassen. 


Ostandardiserad Premier

3 Novis-ck (eller totalt 3 Novis-ck och Novis-cert, varav minst ett Novis-ck), varav minst ett som junior och minst ett som senior, från minst två olika svenska domare ger djuret rätt att registreras som Svensk Ostandardiserad Premier (S.Ost.Pr.).

3 Novis-ck (eller totalt 3 Novis-ck och Novis-cert, varav minst ett Novis-ck), varav minst ett som junior och minst ett som senior, från minst två olika svenska domare, varav ett erhållet från internationell domare ger djuret rätt att registreras som Internationell Ostandardiserad Premier (Int.Ost.Pr.)

Ostandardiserad Grand Premier

6 Novis-ck (eller totalt 6 Novis-ck och Novis-cert, varav minst ett Novis-ck) varav minst ett som junior och minst ett som senior, från minst två olika svenska domare, ger djuret rätt att registreras som Svensk Ostandardiserad Grand Premier (S.Ost.Gr.Pr.).

6 Novis-ck (eller totalt 6 Novis-ck och Novis-cert, varav minst ett Novis-ck), varav minst ett som junior och minst ett som senior, från minst två olika svenska domare,  varav minst ett givet av utländsk domare, ger djuret rätt att registreras som Internationell Ostandardiserad Grand Premier (Int.Ost.Gr.Pr.).

** Samtliga titlar baseras på att de är ställda för minst 2 olika svenska domare på utställningar anordnade av SHF.


Ostandardiserad Champion
 
3 Novis-cert, varav minst ett som junior och minst ett som senior, från minst två olika svenska domare ger djuret rätt att registreras som Svensk Ostandardiserad Champion (S.Ost.Ch.).

3 Novis-cert, varav minst ett som junior och minst ett som senior, från två olika svenska domare, varav ett givet av utländsk domare, ger djuret rätt att registreras som Internationell Ostandardiserad Champion (Int.Ost.Ch.).

Ostandardiserad Grand Champion

6 Novis-cert, varav minst ett som junior och minst ett som senior, från minst två olika svenska domare, ger djuret rätt att registreras som Svensk Ostandardiserad Grand Champion (S.Ost.Gr.Ch.).

6 Novis-cert, varav minst ett som junior och minst ett som senior, från minst två olika svenska domare, varav minst ett givet av utländsk domare, ger djuret rätt att registreras som Internationell Ostandardiserad Grand Champion (Int.Ost.Gr.Ch.).
 
Ostandardiserad Superior Grand Champion

9 Novis-cert, varav minst ett som junior och minst ett som senior, från minst två olika svenska domare, tagna efter max 12 utställningar (dubbel utställning räknas som två och trippel som tre) ger djuret rätt att registreras som Svensk Ostandardiserad  Superior Grand Champion (S.Ost.Sup.Gr.Ch.).

9 Novis-cert, varav minst ett som junior och minst ett som senior, från minst två olika svenska domare, tagna efter max 12 utställningar (dubbel utställning räknas som två, trippel som tre), varav minst ett Novis-cert från utländsk domare, ger djuret rätt att registreras som Internationell Ostandardiserad Superior Grand Champion (Int.Ost.Sup.Gr.Ch.).

** Samtliga titlar baseras på att de är ställda för minst 2 olika svenska domare på utställningar anordnade av SHF.

Veterantitlar

På årsmötet 2019 röstades en motion igenom som handlade om att införa en veteran-titel, vilket är till för de djur som inte har fått ett Ck/Cert eller ett Novis-ck/cert när de var juniorer. De måste då istället ha tagit minst ett Ck/Cert eller ett Novis-ck/cert som veteraner. För enkelhetens skull kommer endast Ck/Cert att skrivas ut nedan, men samma sak gäller för de djur som får Novis-ck/cert.

Veteran Premier

3 Ck (eller totalt 3 Ck och Cert, varav minst ett Ck), varav minst ett som veteran och minst ett som senior, från minst två olika svenska domare ger djuret rätt att registreras som Svensk Veteran Premier (S.Vet.Pr.).

3 Ck (eller totalt 3 Ck och Cert, varav minst ett Ck), varav minst ett som veteran och minst ett som senior, från minst två olika svenska domare, varav ett erhållet från internationell domare ger djuret rätt att registreras som Internationell Veteran Premier (Int.Vet.Pr.)

Veteran Grand Premier

6 Ck (eller totalt 6 Ck och Cert, varav minst ett Ck) varav minst ett som veteran och minst ett som senior, från minst två olika svenska domare, ger djuret rätt att registreras som Svensk Veteran Grand Premier (S.Vet.Gr.Pr.).

6 Ck (eller totalt 6 Ck och Cert, varav minst ett Ck), varav minst ett som veteran och minst ett som senior, från minst två olika svenska domare,  varav minst ett givet av utländsk domare, ger djuret rätt att registreras som Internationell Veteran Grand Premier (Int.Vet.Gr.Pr.).

** Samtliga titlar baseras på att de är ställda för minst 2 olika svenska domare på utställningar anordnade av SHF.


Veteran Champion
 
3 Cert, varav minst ett som veteran och minst ett som senior, från minst två olika svenska domare ger djuret rätt att registreras som Svensk Veteran Champion (S.Vet.Ch.).

3 Cert, varav minst ett som veteran och minst ett som senior, från två olika svenska domare, varav ett givet av utländsk domare, ger djuret rätt att registreras som Internationell Veteran Champion (Int.Vet.Ch.).

Veteran Grand Champion

6 Cert, varav minst ett som veteran och minst ett som senior, från minst två olika svenska domare, ger djuret rätt att registreras som Svensk Veteran Grand Champion (S.Vet.Gr.Ch.).

6 Cert, varav minst ett som veteran och minst ett som senior, från minst två olika svenska domare, varav minst ett givet av utländsk domare, ger djuret rätt att registreras som Internationell Veteran Grand Champion (Int.Vet.Gr.Ch.).
 
Veteran Superior Grand Champion

9 Cert, varav minst ett som veteran och minst ett som senior, från minst två olika svenska domare, tagna efter max 12 utställningar (dubbel utställning räknas som två och trippel som tre) ger djuret rätt att registreras som Svensk Veteran Superior Grand Champion (S.Vet.Sup.Gr.Ch.).

9 Cert, varav minst ett som veteran och minst ett som senior, från minst två olika svenska domare, tagna efter max 12 utställningar (dubbel utställning räknas som två, trippel som tre), varav minst ett Cert från utländsk domare, ger djuret rätt att registreras som Internationell Veteran Superior Grand Champion (Int.Vet.Sup.Gr.Ch.).

** Samtliga titlar baseras på att de är ställda för minst 2 olika svenska domare på utställningar anordnade av SHF.

Europatitlar

Mellan 9-11 november 2018 hölls en Europautställning i Herning i Danmark. Där hade djuren som ställdes en chans att erhålla så kallade Europatitlar. För att få en titel måste djuret ha fått Cert/A av alla tre domarna som man kunde ställa för den helgen. 

Titlarna:
EUCH-18 - Standard
EUkdCH-18 - PET
EUbdCH-18 - Barnklass

Hur du registrerar en titel
 

OBS! Du ansvarar själv för att titeln blir påförd på djuret. Detta görs inte automatiskt.

För att få använda titeln i officiella sammanhang (på stamtavlor, vid utställningar och vid annonsering) måste titeln registreras hos titelregistratorn. För att få titelregistrera ett djur krävs det att djuret är registrerat i SHF.

För att registrera en titel du vunnit:

 1. Använd dig av formuläret nedan.
 2. Registratorn kontrollerar om Cert/Ck/A:n stämmer med de utgivna Cert/Ck/A:n som finns för antecknade utställningar.
 3. Stämmer allt så markeras stamtavlan med titeln i Stamboken.
 4. När en titel uppgraderas, så stryks föregående titel (t.ex. Silverpet (Sp.) blir till Guldpet (Gp.)).
 5. Ny stamtavla kan begäras av ägaren till självkostnadspris.
 6. Man kan köpa motsvarande rosett för den titel man har vunnit på utställning. Meddela i förväg att du vill köpa en rosett för en titel som du vunnit på en tidigare utställning, så att dessa hinner beställas.

För att få din titel inregistrerad, använd formuläret. Ett formulär/djur.
Räkna med att det kan ta upp till 3 veckor innan det syns på djuret i stamboken.

Har du ställt dina djur i andra länder, så går det bra att tillgodoräkna sig detta, bifoga filer med dessa bedömningssedlar.

OBS! SM-Titlar läggs in automatiskt.

 • För att vi ska kunna registrera djurets titel så måste registeringsnummer bifogas. Anmälan om titel som inte innehåller registeringsnummer kommer att tas bort.

 • Om titeln du vill ha inlagd är internationell, kryssa här.

 • Om titeln du vill ha inlagd är internationell, kryssa här.
 • För bedömningssedlar från andra länder.
  (max 50 MB)