logoshf


Titlar som registrerade djur kan erhålla

Petklass

När ett djur har erhållit totalt 3, 6 eller 9 A i Petklass för minst två domare kan djuret erhålla en titel som sätts före namnet i officiella sammanhang.Silverpet
 
3 A:n tagna i Petklass för minst två domare ger djuret rätt att registreras som Silverpet (Sp.).

3 A:n tagna i Petklass, varav minst ett från utländsk domare ger djuret rätt att registreras som Internationell Silverpet (Int.Sp.).
 
Guldpet
 

6 A:n tagna i Petklass för minst två domare ger djuret rätt att registreras som Guldpet (Gp.).

6 A:n tagna i Petklass varav minst ett från utländsk domare ger djuret rätt att registreras som Internationell Guldpet (Int.Gp.).
 
Grand Guldpet

9 A:n tagna i Petklass för minst två domare ger djuret rätt att registreras som Grand Guldpet (Gr.Gp.).

9 A:n tagna i Petklass varav minst ett från utländsk domare ger djuret rätt att registreras som Internationell Grand Guldpet (Int.Gr.Gp.)

Standardklass

När ett djur har erhållit ett visst antal Ck (Certifikatkvalitet) och/eller Cert (Certifikat) för minst två domare kan djuret erhålla en titel som sätts före namnet i officiella sammanhang. Minst ett ck/cert ska vara erhållet som junior och minst ett som senior.

Premier

3 Ck (eller totalt 3 Ck och Cert, varav minst ett Ck), varav minst ett som junior och minst ett som senior, från minst två domare ger djuret rätt att registreras som Svensk Premier (S.Pr.).

3 Ck (eller totalt 3 Ck och Cert, varav minst ett Ck), varav minst ett som junior och minst ett som senior, från minst två domare, varav minst ett erhållet från internationell domare ger djuret rätt att registreras som Internationell Premier (Int.Pr.)

Grand Premier

6 Ck (eller totalt 6 Ck och Cert, varav minst ett Ck) varav minst ett som junior och minst ett som senior, ger djuret rätt att registreras som Svensk Grand Premier (S.Gr.Pr.).

6 Ck (eller totalt 6 Ck och Cert, varav minst ett Ck), varav minst ett som junior och minst ett som senior, varav minst ett givet av utländsk domare, ger djuret rätt att registreras som Internationell Grand Premier (Int.Gr.Pr.).


Champion
 
3 Cert, varav minst ett som junior och minst ett som senior , från minst två domare ger djuret rätt att registreras som Svensk Champion (S.Ch.).

3 Cert, varav minst ett som junior och minst ett som senior, varav minst ett givet av utländsk domare, ger djuret rätt att registreras som Internationell Champion (Int.Ch.).

Grand Champion

6 Cert, varav minst ett som junior och minst ett som senior , ger djuret rätt att registreras som Svensk Grand Champion (S.Gr.Ch.).

6  Cert, varav minst ett som junior och minst ett som senior, varav minst ett givet av utländsk domare, ger djuret rätt att registreras som Internationell Grand Champion (Int.Gr.Ch.).
 
Superior Grand Champion

9 Cert,varav minst ett som junior och minst ett som senior , tagna efter max 12 utställningar (dubbel utställning räknas som två och trippel som tre) ger djuret rätt att registreras som Svensk Superior Grand Champion (S.Sup.Gr.Ch.).

9 Cert, varav minst ett som junior och minst ett som senior, tagna efter  max 12 utställningar (dubbel utställning räknas som två, trippel som tre), varav minst ett Cert från utländsk domare, ger djuret rätt att registreras som Internationell Superior Grand Champion (Int.Sup. Gr.Ch.).
Ck
Ck
Cert
Cert

Hur du registrerar en titel
 

OBS! Du ansvarar själv för att titeln blir påförd på djuret. Detta görs inte automatiskt.

För att få använda titeln i officiella sammanhang (på stamtavlor, vid utställningar och vid annonsering) måste titeln registreras hos titelregistratorn. För att få titelregistrera ett djur krävs det att djuret är registrerat i SHF.

För att registrera en titel du vunnit:

  1. Maila ansvarig om den titel du önskar föra på i stamtavlan. Ansvarig för titlar hittar du i kontaktlistan.
  2. Registratorn kontrollerar om Cert/Ck/A:n stämmer med de utgivna Cert/Ck/A:n som finns för antecknade utställningar.
  3. Stämmer allt så markeras stamtavlan med titeln i Stamboken.
  4. När en titel uppgraderas, så stryks föregående titel (t.ex. Silverpet (Sp.) blir till Guldpet (Gp.)).
  5. Ny stamtavla kan begäras av ägaren till självkostnadspris.
  6. Man kan köpa motsvarande rosett för den titel man har vunnit på utställning. Meddela i förväg att du vill köpa en rosett för en titel som du vunnit på en tidigare utställning, så att dessa hinner beställas.