logoshf

Aktuell ställning

Här är slutresultatet för 2020, med reservation för eventuella fel!

Kom ihåg att det bara är BIS-placeringar, cert och ck som ger poäng!

Här finns en pdf per djurslag där alla poäng är med.

Djur vars namn är i en blåtonad ruta är OST.

I poängen för Årets uppfödare räknas de djur in som har uppfödarens prefix i den totala sammanställningen. Röda prefix finns inte med i stamboken utan djuren är födda innan respektive uppfödare var registrerad. Saknas något djur i uppfödarens poängräkning, meddela styrelsen.  


PDF-erna gäller bara till Vretstorp, luciaspecialen online är inte medräknad.