logoshf

Ansvar

Att föda upp hamstrar är både roligt och lärorikt. Många glömmer däremot i glädjen över sina kullar bort att det också medföljer ett stort ansvar - Ett ansvar att förvalta föregående års uppfödares avelsmaterial, att inte medvetet eller omedvetet förstöra färger, eller att avla på djur som är sjuka/skadade eller som kan bära på genetiska defekter. Ansvaret innebär också att vi skall ta hand om djuren och tillgodose deras krav på mat och berikande miljö, samt se till att alla ungar får bra hem.

Vårt ansvar innebär även att hjälpas åt med att ta hand om alla nybörjare och lotsa in dem på rätt väg, istället för att stjälpa dem pga. det som de gör i sin okunskap. Vi ska lära dem vad kunskapen om genetik och avel innebär, för ju mer de kan om detta ämne desto roligare blir det att föda upp. Man behöver inte kunna allt på en gång, utan en bra grundkunskap om hamstrar, samt kunskap om främst de färger man valt att föda upp, räcker gott och väl för en bra och trygg början i uppfödarkarriären. Nedan kan du läsa de regler som gäller i Svenska Hamsterföreningen från och med 2008-03-30. Reviderade 2012-10-01 och 2016-01-24.

Skillnad på regel och rekommendation

SHF har valt att använda sig av både regler och rekommendationer kring guldhamsteraveln.

Reglerna får inga medlemmar i föreningen bryta mot, oavsett om man är registrerad uppfödare eller inte.

En rekommendation är vad man bör försöka hålla sig till, även om inte styrelsen påpekar om man går ifrån rekommendationerna. Dessa finns där för att guidea framförallt nyare uppfödare som gärna vill ha sunda riktlinjer att försöka gå efter. Många mer erfarna uppfödare har hunnit få ett öga och en känsla för individernas hälsa och mognad och kan ibland därför välja lite snävare eller större tidsramar för vissa parningar, etc. Dessa uppfödare kan då behöva frångå rekommendationerna något och har där bara reglerna som ramverk att hålla sig inom.

I övrigt, särskilt som mer oerfaren uppfödare, bör man alltid sträva efter att följa just rekommendationerna så gott det går. De är utformade utifrån det som bör vara det bästa för hamstrarna.
 

Är en hamster en gång registrerad som hybrid, så förblir den alltid hybrid. En hybrid kan aldrig blir en ren vintervit eller en ren Campbells.

Minimumkravet för att få ut en stamtavla för rena vintervita och Campbells är en komplett ifylld stamtavla - minst 4 generationer med bevisat känd bakgrund. Registreringen kan komma att nekas om det framgår att det finns hybrider bakom. Vid eventuella tveksamheter ska man som ägare styrka uppgifterna som saknas.

Då registrerade uppfödare i föreningen inte medvetet får avla på hybrider så registreras inte heller hybrider med uppfödarprefix.

Hamstrar med teckningen mandarin eller hamstrar med annan färg och teckning, men som har mandariner i stamtavlan, ska registreras som hybrid och inte som vintervita i vårt system. Detta för att hålla mandarinlinjer separerade från övriga vintervita linjer, eftersom det är viktigt bland annat för vårt framtida samarbete med utländska uppfödare som inte vill befatta sig med mandariner. 

Vi rekommenderar att man håller karantän på nyinköpta hamstrar i minst två månader.

Rekommenderad lägsta ålder för parning är 3 månader.

Avelsregler/Rekommendationer Dvärghamster

Regler och rekommendationer för registrerade dvärghamsteruppfödare


Som registerad dvärghamsteruppfödare är du skyldig att följa Jordbruksverkets och Svenska Hamsterföreningens regler. Vi ser också helst att du som registrerad uppfödare följer våra rekommendationer kring avel.


Avelsregler

SHF har ett ansvar att se till att våra uppfödare arbetar för att föra arterna framåt istället för att ytterligare bidra till hybridisering av Vintervita och Campbells.


Är en hamster en gång registrerad som hybrid förblir den alltid hybrid, en hybrid kan aldrig blir en ren vintervit eller en ren campbell.

Minimumkravet för att få ut en stamtavla för rena vintervita och campbells är en komplett ifylld stamtavla, minst 4 generationer med bevisad känd bakgrund. Regitreringen kan komma att nekas om det framgår att det finns hybrider bakom. Vid eventuella tveksamheter ska man som ägare styrka uppgifterna som saknas.

Då registrerade uppfödare i föreningen inte medvetet får avla på hybrider så registreras inte heller hybrider med uppfödarprefix.

 

Vill man importera från exempelvis Holland kan man ansöka om att få dispens eftersom de inte har samma system med stamtavlor som vi har. Det gör man genom att ansöka hos dvärgsektionen med kontaktuppgifter till uppfödaren. På så vis kan vi kontrollera hur uppfödaren verkar avla.


Hamstrar med teckningen Mandarin eller hamstrar med annan färg och teckning men som har Mandariner i stamtavlan ska registreras som hybrid, inte Vintervita i vårt system. Detta för att hålla Mandarinlinjer separerade från övriga Vintervita linjer då det är viktigt bland annat för vårt framtida samarbete med utländska uppfödare som inte vill befatta sig med Mandariner. 

Linjeavel:
Regel: Svenska Hamsterföreningens uppfödare och medlemmar ska söka dipens för linjeavel/inavel närmare än kusinparning (6,25%).
Dispensansökan skickas till sittande styrelse med en motivering och tankar kring eventuella parningen.


Rekommendationer

Vi rekommenderar inte att man gör parningar där inavelsgraden är högre än 6,25%, alltså kusinparningar.


Vi rekommenderar att man håller karantän på nyinköpta hamstrar i minst två månader.


Rekommenderad lägsta ålder för parning är 3 månader.