logoshf

Genetik för Roborovskis dvärghamster


När man avlar Roborovskis så kan det vara bra att läsa på om deras genetik. Kanske vill du försöka få fram en viss färg eller teckning? Då är det till sin fördel att kunna genetik. Här kan man läsa om grundläggande genetik hos Roborovski.


Färger

Roborovskis finns idag endast i ett fåtal färger. Grundfärgen hos Roborovski är agouti. Grundfärg innebär att det är denna färg som hamstern kommer att bli om föräldrarna inte bär på några andra gener - det är den som hamstern har i det vilda.  Den andra färgen, utöver agouti, är argente/creme/red eyed. Denna färg liknar agouti ganska mycket, med undantag för att hamstern får röda ögon och en ljusare färg på pälsen. Roborovskis finns även i färgerna svartögd vit och albino.

Teckningar

De fyra teckningar som förekommer hos roborovskis är:

White faced (/husky)
Pied (/mottled)
Head spot (/capped)
Platinum

Recessiva och dominanta anlag

Recessiva anlag

De flesta anlag hos Roborovskis är recessiva, vilket betyder att båda föräldrarna måste bära på dem för att det skall uppkomma ungar med den här färgen eller teckningen i kullen. Då man parar två hamstrar, så ärver alltid ungarna ett anlag från mamman och ett från pappan. Recessiva anlag måste ärvas i dubbel upplaga för att ge utslag. Båda föräldrarna måste alltså ha genen -antingen i dubbel eller enkel upplaga för att den skall uppkomma i en kull och synas. Recenssiva anlag kan även bäras utan att synas, genom att hamstern bara ärver ett, från en av sina föräldrar. På Roborovskis kan man ibland se om ett djur är bärare eller inte, då det brukar förändra färgen en smula ändå och det kan då lätt upptäckas av erfarna uppfödare.

Dominanta anlag

Sedan finns det också två dominanta gener hos Roborovskis, nämligen DWF (dominant white face) och dominant pied (DP). Vid denna gen räcker det med att ena föräldern är DWF för att det ska uppkomma i kullen. Då hamstern ärver EN dominant gen så kallas detta att den är heterozygot. Däremot, om individen ärver en dominant gen från vardera föräldrar så får den alltså två gener av den dominanta gener, vilket gör att den blir homozygot för den genen (den har den i dubbel upplaga). Detsamma gäller recessiva gener - en hamster som har två recessiva gener kallas för homozygot för den genen.


De olika anlagen
 

RWF / husky Recessiv white face, även kallad husky.
DWF Dominant white face.
White Består av två gener RWF och minst en gen DWF.
Red eyed / argente / creme Recessiv gen som gör ögonen rödaktiga, samt färgen ljusare.
Platinum Vit slöja som blir större efter tiden. Består en gen RWF och en gen DWF.
Pied / mottled Gör hamstern fläckig. Finns både recessiv pied (RP) och dominant pied (DP).
Head spot / capped En dominant pied-gen och två recessiv pied-gener skapar en vit hamster med en prick på huvudet.
Albino
 
Ett helvitt djur med röda ögon. Kan bestå av red eyed, plus två RWF och minst  en DWF.
Det finns också fall av albino-Roborovskis, alltså en albino-gen.


Till skillnad från guldhamster- och Campbellsaveln, så har Roborovskiaveln inga direkta regler eller rekommendationer vad gällande vilka färger som får paras med varandra osv. Man kan para alla färger och teckningar med varandra.

Om du vill lära dig mer om genetik kan du läsa avsnittet om guldhamstergenetik.