logoshf


Standardteckningar för kinesisk hamster


Dominant spot (Dsds)

Färg 

Färgen ska följa sin normala standard, med undantag av att magen ska vara rent vit utan bottenfärg. 

Teckningar

Den vita fläckarna ska vara likstora och jämnt fördelade över kroppen, med lika mycket vitfläckigt som färgat. Fläckarnas gränser ska vara jämna och tydliga. Övriga teckningar ska vara som hos motsvarande icke-dominant spot.

Förekommande fel

* Diffusa fläckar
* Ojämn balans mellan vitfläckigt och färgat