logoshf


Svensk Gerbilstandard
 

Standard

Svensk Gerbilstandard inrymmer färg, vitteckning och hårlag efter beslut av Svenska Hamsterföreningens godkända standarddomare för mongolisk gerbil. Varianten ska vara frekvent visad, ha en fastställd genotyp och ett standardbeskrivet utseende.
Varianten kan uteslutas ur standarden om den påvisar defekter som innebär att myndighet och/eller Svenska Hamsterföreningens godkända standarddomare för gerbil kan påvisa djurlidande. Avelsförbud kan utfärdas.

Avelsförbud: Två vittecknade djur får inte paras med varandra. Avkomman kan få förkortad livslängd, drabbas av dövhet och balansproblem.


Ostandardiserad (OST)

Ostandardiserad OST, inrymmer färg, vitteckning och hårlag som beslutats av Svenska Hamsterföreningens godkända standarddomare för mongolisk gerbil. De ska vara avelsvärda, ha känt utseende och känd genotyp.
Vid årsskifte kan variant i OST uppgå i Svensk Gerbilstandard efter beslut av Svenska Hamsterföreningens godkända standarddomare för mongolisk gerbil. 
Djur i dessa färger, teckningar och hårlag måste då ha visats i tillräckligt antal för att möjliggöra fastställande av standard.

Avelsförbud: Rex får inte paras med Rex då avkomman får nedsatt immunförsvar. Kan även få inåtrullade ögonlock samt sakna päls.