logoshf

Hur man blir uppfödare

Att vara uppfödare kostar pengar, kräver otroligt mycket ansvar och tar upp mycket av din tid! Läs därför på ordentligt innan du bestämmer dig för att börja föda upp! Vem som helst kan bli uppfödare - det kan man kalla sig så fort man har fött upp en kull med hamstrar eller gerbiler. När du sedan har fått några kullar (minst en) och du har varit medlem i SHF i minst ett helt sammanhängande år, samt fått kvalitet 1 på minst ett djur i Standardklass på en utställning, så kan du ansöka om att bli registrerad uppfödare. Du får då stå med på vår hemsida över våra reggade uppfödare och de hamstrar du föder upp får ditt uppfödarnamn framför sitt namn i stamtavlan (från och med din senast uppfödda kull). 

Om du funderar på att starta uppfödning får du gärna använda dig av en av våra Mentorer, som är med under hela processen och stöttar och svarar på dina frågor. Se också till att du har läst på mycket om genetik innan du bestämmer dig för vilken färgkategori du vill satsa på och innan du väljer avelsdjur, etc. Dessa funderingar kan våra mentorer också hjälpa dig med. 
 

Så här gör du för att ansöka om att bli registrerad uppfödare:


Nedanstående krav gäller från och med 2018-09-07.

Dessa krav ska vara uppfyllda vid din ansökan 
  • Se till att du har varit medlem i SHF i ett helt sammanhängande år.
  • Du måste ha fött upp minst en kull av det djurslag du vill vara uppfödare för.
  • Du måste ha ställt ut två eller fler egenuppfödda djur med resultat A i pet och CK/Cert i standard. Bedömningarna måste komma ifrån minst två olika standarddomare och minst två olika petdomare.


Samtliga krav ska vara uppfyllda vid ansökan, är kraven inte uppfyllda, avslås ansökan och du får söka om.

Fyll i ansökan

Ansökningshandlingar finns på sidan Ansökan.

Skriftlig ansökan skall skickas till sekreteraren med vanlig post, då ansökan ska skrivas under av den sökande. 
Fyll även i ditt personnummer (10 siffror).
Ansökan ska innehålla tre tänkta prefix, rangordna från 1-3.

När ansökan har inkommit kontaktar sekreteraren styrelsen, samt skriver in ärendet som en ansökan i dagordningen. Ansökan diskuteras då på nästkommande styrelsemöte. Styrelsen måste godkänna ansökan preliminärt, samt godkänna det önskade uppfödarprefixet, för att du ska komma vidare i processen.

Uppfödarprefixet som du väljer att ansöka om får inte ha, innehålla eller påminna om namn som redan används i andra uppfödningar i Sverige – inte ens för andra djurslag. Styrelsen har i uppgift att kolla upp detta så gott det går. Uppfödarprefixet får inte heller ha, innehålla eller påminna om namn som finns eller tidigare har funnits i SHF. Du kan själv jämföra det namn du funderar på att ha mot vår Uppfödarprefixlista. Ditt uppfödarnamn får inte heller ha namn efter kända varumärken.

I samband med ansökan betalas ansökningsavgiften på 200 kr in till SHF. Uppdatering av uppfödning kostar sedan årligen 100 kr.

Då ansökan har inkommit till sekreteraren och avgiften (200 kr) är betald, kommer den att behandlas så snart det är möjligt, av sittande styrelse. Vid avslag sker ingen återbetalning av ansökningsavgiften.

Alla som ansöker om att bli uppfödare ska skriva under ett papper på att man är införstådd med att de uppfödarregler som finns i föreningen skall följas. Med denna underskrift är man även införstådd med att föreningen kan komma att ändra dessa regler. Det är även varje uppfödares uppgift att hålla sig uppdaterad om föreningens uppfödarregler och avelsregler. Detta papper skickar sekreteraren ut, om din ansökan blivit preliminärt godkänd. Vid avslag sker ingen återbetalning av ansökningsavgiften.

Uppfödarprovet

Om ansökan blir preliminärt godkänd skickas uppfödarprovet ut i digital form (PDF) via mail till den sökande.

Uppfödarprovet består av ett stort antal frågor (för t.ex. guldhamster 84 st) om artens skötsel, sjukdomar, utställning, genetik och djurskydd.  Du får 30 dagar på dig att klara provet från det att provet skickats ut. Man har tre försök på sig att skicka in korrekta svar. När man skrivit klart provet skickas det tillbaka till provansvarig, som rättar. Om fel eller plagierad text upptäcks får man tillbaka provet och har två chanser kvar att skriva rätt. Det är inte tillåtet att plagiera text från andra källor – inte ens från Svenska Hamsterföreningens egna hemsida. All text i svaren ska vara formulerad med egna ord. Om du svarar fel på frågor som du måste korrigera, så får du alltid reda på vilka frågor det är. Du måste alltså inte skriva om hela provet, om du svarade fel på några av frågorna. Det räcker då att du skickar in nya svar enbart för de frågor du svarade fel på.

Om man har förbrukat sina tre chanser att skicka in ett korrekt uppfödarprov kan en ny ansökan om uppfödning ske först efter ett år. Ny ansökningsavgift ska då betalas.
 
När uppfödarprovet har inkommit och blivit godkänt förklaras uppfödningen som registrerad.

Vad den registrerade uppfödningen innebär för dig

Registrerad uppfödare i Svenska Hamsterföreningen har rätt att ha sitt namn, adress och telefonnummer på de listor som delas ut på mässor och utställningar. En lista med registrerade uppfödare finns publicerade på föreningens hemsida. Intresserade köpare hänvisas till registrerade uppfödare av respektive registrator.

Varje höst/vinter får man höra av sig till den ansvarige för hemsidan för att få sina uppgifter uppdaterade. Detta sker via mail efter att uppdateringsavgiften har betalats in till Svenska Hamsterföreningens postgirokonto: 77 70 01-9 (eller Swish: 123 047 322 3 (plus 2 kr)).

Den sökandes önskade uppfödarnamn reserveras i sex månader från det att ansökan har kommit in till uppfödarregistratorn. Under denna tid kommer ansökan att behandlas. När och om uppfödaren blir godkänd, efter godkänt uppfödarprov, skickas ett uppfödarintyg ut till uppfödaren per post.

För att få använda sitt uppfödarnamn måste uppfödaren uppdatera sin uppfödning varje år och betala den årliga uppdateringsavgiften för uppfödare. Har uppfödningen varit vilande, dvs. inaktiv, kan den aktiveras igen. Uppfödaren måste dock ta kontakt med uppfödarregistratorn och ta reda på om eventuella nya regler har tillkommit under tiden som uppfödningen varit vilande. Avgift för aktivering av vilande uppfödning är densamma som för nystartad uppfödning.

Upphör uppfödningen kommer uppfödarnamnet att vara skyddat för all framtid inom Svenska Hamsterföreningen.

Vid ett eventuellt överlåtande av uppfödarnamn till annan person skall detta ske genom skriftlig ansökan till sittande styrelse i Svenska Hamsterföreningen från båda parter, både från den som överlåter och från den som övertar uppfödarnamnet. Ansökningarna måste ha underskrift av båda parter så att inga missförstånd uppstår i framtiden.
 

Avgifter

Registreringsavgiften är 200 kr och betalas i samband med att ansökan skickas in.
I denna avgift ingår registrering av ett djurslag. Vill du föda upp fler djurslag tillkommer 100 kr per djurslag (maxkostnad 400 kr). Avgiften tas ut även om ansökan avslås, eftersom det är en administrativ avgift.

Årlig uppdatering av uppfödningen kostar 100 kr per år. I dessa 100 kr ingår registrering av ett djurslag. Det tillkommer 50 kr per extra djurslag som du vill stå som uppfödare av (max 200 kr).

Avgift för aktivering av vilande uppfödning är densamma som för nystartad uppfödning (200kr).