top of page

Petklass

Här bedöms djuret efter hur trevlig och välskött det är samt dess kondition.
Denna klass är till för registrerade eller oregistrerade djur.
Alla våra representerade arter (inklusive övriga arter) kan ställas i Pet-klass.

 

Titlar Petklass

 

När ett djur har erhållit totalt 3, 6 eller 9 Excellent i Petklass för minst två domare kan djuret erhålla en titel som sätts före namnet i officiella sammanhang.

Samtliga titlar baseras på att meriterna erhållits från minst 2 olika svenska domare på utställningar anordnade av SHF.

 

Silverpet - 3 Excellent

3 Excellent erhållna i Petklass för två olika svenska domare ger djuret rätt att registreras som Silverpet (Sp.) och är minst ett av dessa från utländsk domare ger det djuret rätt att registreras som Internationell Silverpet (Int.Sp.).
 

Guldpet - 6 Excellent

6 Excellent tagna i Petklass för minst två olika svenska domare ger djuret rätt att registreras som Guldpet (Gp.) och är minst ett av dessa från utländsk domare  ger det djuret rätt att registreras som Internationell Guldpet (Int.Gp.).
 

Grand Guldpet - 9 Excellent

9 Excellent tagna i Petklass för minst två olika svenska domare ger djuret rätt att registreras som Grand Guldpet (Gr.Gp.) och är minst ett av dessa från utländsk domare ger det djuret rätt att registreras som Internationell Grand Guldpet (Int.Gr.Gp.)
 

Barnklass

Samma regler som för Petklass, men enbart barn upp till 12 år får deltaga. Resultaten är inte officiella och kommer inte med i stamboken.


Barnklass är inte en obligatorisk klass, utan det är upp till utställningsansvarig att bestämma om det finns utrymme för den på utställningen, samt se om det finns en tillgänglig domare för klassen. Anmälan sker på plats och samtliga deltagare vinner ett pris. 

Standardklass

Denna klass är till för djur som har en standardfärg och teckning samt är registrerade i SHF.
Här bedöms djuren efter både typstandarden samt dess färgstandard. Klassen innehåller också bedömning av kondition.


Titlar Standardklass

När ett djur har erhållit ett visst antal ck (certifikatkvalitet) och/eller cert (certifikat) för minst två olika svenska domare kan djuret erhålla en titel som sätts före namnet i officiella sammanhang.  

Samtliga titlar baseras på att meriterna erhållits från minst 2 olika svenska domare på utställningar anordnade av SHF.  

 

Premier - 3 ck

3 ck (eller totalt 3 ck och cert, varav minst ett ck) från minst två olika svenska domare ger djuret rätt att registreras som Svensk Premier (S.Pr.) och är minst ett av dessa från utländsk domare ger det djuret rätt att registreras som Internationell Premier (Int.Pr.)
 

Grand Premier - 6 ck

6 ck (eller totalt 6 ck och cert, varav minst ett ck) från minst två olika svenska domare, ger djuret rätt att registreras som Svensk Grand Premier (S.Gr.Pr.) och är minst ett av dessa från utländsk domare ger det djuret rätt att registreras som Internationell Grand Premier (Int.Gr.Pr.).
 

Superior Grand Premier - 9 ck

9 ck (eller totalt 9 ck och cert, varav minst ett ck) från minst två olika svenska domare, tagna efter max 12 utställningar (dubbel utställning räknas som två och trippel som tre) ger djuret rätt att registreras som Svensk Superior Grand Premier (S.Sup.Gr.Pr.) och är minst ett av dessa från utländsk domare ger det djuret rätt att registreras som Internationell Superior Grand Premier (Int.Sup. Gr.Pr.).

Champion - 3 cert

3 cert från minst två olika svenska domare ger djuret rätt att registreras som Svensk Champion (S.Ch.) och är minst ett av dessa från utländsk domare ger det djuret rätt att registreras som Internationell Champion (Int.Ch.).
 

Grand Champion - 6 cert

6 cert från minst två olika svenska domare, ger djuret rätt att registreras som Svensk Grand Champion (S.Gr.Ch.) och är minst ett av dessa från utländsk domare ger det djuret rätt att registreras som Internationell Grand Champion (Int.Gr.Ch.).
 

Superior Grand Champion - 9 cert

9 cert från minst två olika svenska domare, tagna efter max 12 utställningar (dubbel utställning räknas som två och trippel som tre) ger djuret rätt att registreras som Svensk Superior Grand Champion (S.Sup.Gr.Ch.) och är minst ett av dessa från utländsk domare ger det djuret rätt att registreras som Internationell Superior Grand Champion (Int.Sup. Gr.Ch.).
 

OST- och FUS-klass

Dessa klasser är till för djur (oregistrerade eller registrerade) som har en färg som inte är standard. Vilka av färgerna som hör till OST och vilka som hör till FUS ser du här!

 

I OST-klass kan djuren tilldelas ck och därmed erhålla premiumtitlarna enligt ovan men de kan dock inte tilldelas cert då färgen inte bedöms utan endast beskrivs. 

 

I FUS tilldelas djuren endast en kvalitetsbedömning och placeras sedan i förhållande till varandra. De kan inte tilldelas ck eller cert.

Uppfödargrupp / Avelsgrupp

Endast för registrerade uppfödare i Svenska Hamsterföreningen. Deltagande djur ska vara anmälda i standardklass på aktuell utställning.
 

Uppfödargrupp: 

Här ska en grupp på 4 individer visas, helst av samma färg
och teckning. Gruppen ska vara så jämn som möjligt.
Bäst resultat får du om du har samma grundfärg, teckning
och hårlag på dem. De ska vara från två olika kombinationer - det betyder att de ska ha minst tre olika föräldradjur.

Avelsgrupp:

I avelsgrupp kan man ställa ut minst ett ursprungsdjur
(måste ej vara egenuppfödd), plus tre ungar från minst två

olika kombinationer med ursprungsdjuret.
Ungarna bör gärna vara bättre än föräldrarna.

72736712-AtulZ.jpg
71071083-p8RTS.png
71071084-CL4bH.png
71071085-vSVFe.png
OBS! Vi har ändrat namn på kvalitetsbedömningar i PET. 
 

A – Excellent

AB – Good

B – Sufficient

bottom of page