top of page

Kostnader

 

Medlemskap

Medlemskap Helår                                                                                        200 kr

Gäller ( 1/1- 31/12)       

                                                                                                                          

Medlemskap Halvår                                                                                      100 kr

Gäller (1/7- 31/12)                                                                                                                        

Familjemedlem                                                                                                 50 kr

Stödjande medlem i hushåll där en familjemedlem är fullbetalande                                       

Utlandsmedlemskap                                                                                     210 kr

Gäller oavsett tid under året

Medlemskap via köp från registrerad uppfödare                          100 kr  Gäller endast om man blir medlem för första gången
                                
 

Registrering

Uppfödarnamn/Prefix                                                                                 200 kr

Registrera uppfödarnamn/prefix (ett djurslag ingår).
100 kr tillkommer per djurslag du ansöker för (max 400 kr).

Årskostnad uppfödarnamn                                                                       100 kr

Uppdatera uppfödarnamn (ett djurslag ingår).

50 kr tillkommer per djurslag du föder upp (max 200 kr).

Begäran av stamtavla på ett redan registrerat djur                         14 kr  

(inkl. porto och kuvert).

Hanteringskostnad                                                                                          20 kr
(för kull/enstaka djur)

Registreringsavgift                                                                                             7 kr
(med datorutskriven stamtavla)

Registreringsavgift                                                                                            3 kr
(utan utskriven stamtavla)

Titelregistrering                                                                                                 0 kr

Titelregistrering inkl diplom                                                                      20 kr

 (Porto och kuvert tillkommer)

Titelregistrering inkl diplom samt rosett                                             65 kr

(Porto och kuvert tillkommer)

Kuvert                                                                                                                       2 kr
(tillkommer vid utskrift)

Porto                                                                                          Se aktuell portotabell
(tillkommer vid utskrift)

Stambok

Stamboken Helår                                                                                            150 kr

(1/1 - 31/12, ett djurslag ingår)
 

Stamboken Halvår                                                                                         100 kr

(Gäller efter 1/7. Ett djurslag ingår)

Extra djurslag                                                                                                25 kr

(Gäller för stambok hel- och halvår)


Utställning - anmälningsavgift

Standardklass                                                                                                   60 kr

(svensk domare)

Standardklass                                                                                                      70kr
(utländsk domare, titelklass eller SM)

Petklass                                                                                                                  55 kr

(svensk domare)

Petklass                                                                                                                  65 kr
(utländsk domare, titelklass eller SM)

Barnklass                                                                                                              45 kr

 

 

Portotabell
För aktuell tabell, besök Postnords hemsida. 

Övrigt
Om du skickar med ett förfrankerat kuvert till SHF (med rätt porto) tas kostnaderna för porto bort.

 

Betalning av avgifter görs till någon av följande:

SHFs Plusgiro: 77 70 01-9
SHFs Swish: 123 047 322 3
SHFs Paypal: paypal.me/hamsterforeningen

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS!

Ingen ny registrering kan ske förrän din senaste betalning är inkommen och registrerad. Du kommer inte heller att få delta på föreningens aktiviteter vid obetalda fakturor, där sista datum har passerat.

 

Rekommenderade priser på djur
Svenska Hamsterföreningen värnar om hamstrarnas och gerbilernas status som husdjur. Vi rekommenderar därför att man som uppfödare säljer sina djur för följande priser:


Guldhamster
Rekommenderat pris för våra registrerade uppfödare är minst 400kr per djur. P
riset varierar runt om i landet på grund av efterfrågan och geografi men påverkar inte kvaliteten hos uppfödaren.

Gerbil

Rekommenderat pris för våra registrerade uppfödare är minst 350kr per djur. Priset varierar runt om i landet på grund av efterfrågan och geografi men påverkar inte kvaliteten hos uppfödaren.


Dvärghamster och Kinesisk 

Rekommenderat pris för våra registrerade uppfödare är minst 350kr per djur. Priset varierar runt om i landet på grund av efterfrågan och geografi men påverkar inte kvaliteten hos uppfödaren.

qr (1).png
bottom of page