top of page
DSC_0090-2_edited.jpg

Guldhamster

Latinskt namn: Mesocricetus auratus
Ursprungsland: Syrien (Aleppoplatån)
Livslängd: 2-3 år
Vikt: 175-225 g (privatuppfödd) 100-150 g (grossist)
Längd: ca. 15 cm
Könsmognad: 4-5 veckor
Avelsmognad: 4 mån, rek. 5 mån
Dräktighetstid: 16 dygn.
Kullstorlek: medelantal runt 6-10 st.(En guldhamster kan få upp till 24 ungar på 1 kull)

 

Historien bakom vårt allra vanligaste husdjur idag
Guldhamstern kommer ursprungligen från nordvästra Syrien.
Arten nämns för första gången 1797 i en bok skriven av två skotska läkare.
Den brittiske zoologen George Robert Waterhouse var dock den förste som beskrev arten 1839, och det var även då guldhamstern erkändes som en egen art.

Waterhouse valde att döpa arten till Cricetus Auratus som betyder "gyllene hamster" på latin.
1930, nästan 100 år senare, hittade den hebreiska zoologen Israel Aharoni en hona med ungar i Syriens ökenområde. Men innan han hann tillbaka till sitt laboratorium hade de flesta hamstrar antingen rymt eller dött. De få som fanns kvar donerade Aharoni till Jerusalems Hebreiska universitet där man lyckades föda upp ett antal kullar.

Då dessa hamstrar var något större än de första som Waterhouse beskrev valde man att kalla dem Mesocricetus Auratus, men de tillhörde förmodligen en och samma art.
Avkommor till de hamstrar som fanns vid universitetet transporterades till laboratorier världen över för att användas i forskningssyfte. Guldhamstern kom till Storbritannien 1931 och till USA 1938.


Guldhamstern är ett strikt solitärt djur - det vill säga ensamlevande. 
Undantaget är när dem träffas för parning. Den grundläggande regeln är: En guldhamster - en bur.

Guldhamstern slåss till döden om man låter två hamstrar som inte ska paras träffas. 
Ha detta i åtanke när ni köper mer än en guldhamster.
Efter åtta veckors ålder är det till och med olagligt att låta två guldhamstrar bo tillsammans.

Guldhamstern är som mest aktiva vid skymning och gryning, och behöver därför sin sömn på dagen. Av den anledningen bör man ha dem i ett rum där det är lugnt.
Se till att hamstern har lagom med dagsljus (men inte direkt i solen) och att det inte är dragigt där buren står, eftersom de lätt blir förkylda.

Guldhamstern i det vilda
Det finns tyvärr inte lika många guldhamstrar i det vilda idag som det en gång gjorde.
Guldhamstern är i dagsläget klassad som sårbar i det vilda och detta beror på människan.
I Syrien ses den som ett skadedjur och de förstör oftast böndernas skördar, eftersom det är där deras habitat finns, men de hotas också av bebyggelse.
Bönderna använder dessutom ofta gift för att bli av med sina skadedjur.

De lever i ett litet område i norra Syrien i närheten av Aleppo och Turkiska gränsen, endast i en typ av jord, rödbrun lergjord.
De senaste åren har Rodipet köpt loss marker och hägnat in dem som är en fristad för guldhamstrarna.
På sikt satsar de på att öka beståndet av hamstrar och utbilda bönderna för att försöka få ett mer hamstervänligt jordbruk. 

bottom of page