top of page

Guide för registrering av djur eller kullar


Du måste vara medlem i föreningen för att kunna registrera djur. Om du vill kunna registrera enskilda djur eller kullar måste du ansöka om ett konto hos oss, vilket du gör på länken här till höger. Det kan ta upp till tre veckor innan det blir godkänt, så tänk på att ansöka i tid.

Att registrera djuren online är gratis, men sen tillkommer alltid kostnaden för hantering och utskrift, med mera. Dessa kostnader finns att se HÄR

 

Räkna med att det tar minst tre veckor att få stamtavlan/stamtavlorna i brevlådan, så registrera dina djur i god tid om du registrerar djur som ska säljas. Skulle en stamtavla inte komma fram med posten skickas en ny först 3 veckor efter att den förra postades. PDF skickas på begäran medan man väntar på den fysiska stamtavlan.

Gäller din fråga ändringar i en stamtavla eller liknande så kan du kontakta vår registrator enligt följande mail: registrator@hamsterforeningen.se 
Obs! endast frågor gällande registreringar eller ändringar i stamboken/stamtavlor ska skickas via mailen ovan. Registratorn kan inte hjälpa med allmänna frågor om föreningen eller hjälpa till med tillgång till stamboken, detta måste gå genom styrelsen och skickar man då in via mailen ovan kommer det ta längre tid för dig att få hjälp. 

Fakturor
När du har registrerat djur/kullar så medföljer en faktura hem i kuvertet, på fakturan finns ett fakturanummer. Detta finner du under loggan på vänster sida. Det kan tex. stå IReg2011-001. Där finner du även när fakturan skapades och när den förfaller. Detta fakturanummer är det enda du behöver ange vid betalning.

Betalar man inte sina fakturor i tid så kommer en påminnelse skickas ut efter två veckor och en extra kostnad på 50 kr plus porto och kuvert tillkommer.

En obetald faktura medför även att man inte får registrera nya kullar/djur förrän alla fakturor hos SHF är betalda.

Ej utskickade stamtavlor till köpare
Är en stamtavla utlovad att skickas med vid en försäljning av ett djur till en köpare och den inte skickas med, så kommer en varning att utdelas till denna medlem (registrerad som oregistrerad uppfödare). Medlemmen får då en vecka på sig att se till att köparen får sin stamtavla. Skulle inte detta göras så kommer denna medlem fråntas rätten till att kunna registrera djur/kullar i föreningen. Föreningen ser även till att köparen får stamtavla, som vi skickar ut till köparen och säljaren/uppfödaren faktureras. Vid frågor kring detta går det bra att kontakta oss.

 

Registreringsguide


Svenska Hamsterföreningens registreringssystem
Svenska hamsterföreningen (SHF) är en helt egen förening som inte har något samarbete med någon annan klubb/förening när det gäller registrering. I SHF finns en egen Stambok där alla individer som registreras i föreningen finns med. Där kan man enkelt kolla upp vad som ligger bakom djuren. Alla genetiska defekter och sjukdomar såsom svansknyck, sternumkrok, diabetes m.m. som rapporterats in till föreningen läggs in i stamboken där uppgifterna sparas.


Djur som registreras i andra föreningar är inte sammankopplade med SHF på något vis, utan djuren måste registreras i SHF för att få SHF:s registreringsnummer. Ett djur kan alltså ha flera olika registreringsnummer beroende på i vilka föreningar djuret blivit registrerat. Registreringsnummer från andra föreningar får inte på något vis läggas in i SHF's register, då detta kan skapa dubletter i systemet.
 

Registrera en hamster eller gerbil från annan förening
Från och med 12 juni 2024 är det krav på att skicka in stamtavlan på det djur man registrerar från annan förening. Detta för att underlätta registratorns arbete vid registrering då det annars lätt blir exempelvis stavfel, missade led eller dubbelregistreringar av djur som redan finns med i vår stambok. 

Importerade djur eller djur man köpt som är registrerat i annan förening som man vill registrera i SHF får man registrera djuren med den uppfödningens uppfödarnamn bakom djurets namn och inom parentes. för Svenska prefix ej godkända i SHF krävs det att den uppfödaren är registrerad uppfödare i sin förening.
Detta gäller endast köpta djur, det är inte tillåtet att registrera hela kullar med prefix bakom namnet. Detta pga. att det är viktigt att det tydligt framgår var djuret kommer ifrån. Man kan även skriva med uppfödarens personnamn för att förtydliga djurets härkomst. Detta är även för att skydda de uppfödarnamn som registrerats i föreningen och för att undvika förvirring vad gäller djurens ursprung.

Att registrera en hamster- eller gerbilkull i SHF
När man skickar in en ansökan om kullregistrering är det viktigt att man fyller i uppgifterna korrekt. Vissa saker kan man lägga till i efterhand om de har blivit fel och man kan också ändra färger, hårlag och kön med mera i efterhand om ett djur har blivit felregistrerad.

För att undvika att man får hem fel uppgifter på sina stamtavlor bör man däremot vara noga med hur man fyller i sina registreringar. De uppgifter som fylls i är de uppgifter som sparas, så har man fyllt i fel föräldrar på en kull är det så stamtavlorna på ungarna kommer att se ut då man får hem dem i brevlådan (i alla fall om man inte hinner kontakta registratorn som kan ändra uppgifterna).


Det ligger i ens eget ansvar att kontrollera de uppgifter man själv fyllt i på formuläret. Fyller man i fel uppgifter och sedan vill ha nya stamtavlor på sina djur står man för den kostnaden själv.


Kullregistrering
När man registrerar en kull i SHF skriver man in antalet ungar som är vid liv vid tre veckors ålder. Ungar som dött innan tre veckors ålder registreras inte. Har några ungar fallit bort innan tre veckors ålder, men man ändå vill dokumentera dessa för att inte gå miste om viss information, kan man ta med de döda individerna också. Man skriver då in tex. "avliden" i kommentarsfältet på formuläret och döper ungen till "-". (streck). Man måste fylla i namn och färg/hårlag för att registreringen ska gå igenom. Därför döper man dessa ungar till "-".

Dessa ungar läggs in i systemet där informationen sparas, men ges inget registreringsnummer.
Generellt sett så rekommenderas att man endast tar med de individer som är vid liv då de blivit tre veckor.


Förbjudna namnkategorier
Du får inte döpa dina djur till precis vad som helst. Här nedan följer en lista över vad som är förbjudet.

  • Läkemedel

  • Sjukdomar

  • Skällsord

  • Könsord

  • Kända mördare och diktatorer


Skulle ett djur ändå döpas till något förbjudet kommer du bli kontaktad och ombedd att döpa om djuret.

 
Färger
Är man osäker på vilken färg en eller flera ungar har, så registrerar man dem som det mest troliga. Detta kan man få hjälp med via SHF:s forum eller liknande. Märker man i efterhand att en unge har blivit felregistrerad på färg/hårlag kan man kontakta registratorn och be denne ändra.
Om en hamster uppvisar sternumkrok eller någon annan defekt - om man vill lägga avelsförbud på en individ, et cetera - så hör man av sig till den nuvarande registratorn.

Har du ingen information om föräldrarna så behöver du inte skriva in det. Är föräldrarna registrerade i föreningen så finns de redan inlagda i systemet och då kommer informationen om dem upp automatiskt när du skrivit in deras namn i registreringen.

Färglistan

När man fyller i djurets färg i registreringen finns det flertalet färger inlagda i "Färglistan" där man lätt kan hitta åt de olika varianterna som finns. Skulle ditt djur vara en färg som inte är komplett i listan, tex. på guldhamster där inte alla färger är inlagda med Umborous ("Umb"), så finns Umborous som tillval bland teckningsrutorna.

Finns det varken med som färg eller teckning kan man lämna en kommentar i kommentarsfältet och lägga till exempelvis oddeye där. De uppgifter som lämnas i kommentarsfältet syns inte på själva stamtavlan, men sparas i systemet och går att hitta om man har tillgång till stamboken.

Registrera en enda individ

Vill du registrera en enda hamster/gerbil gör du en vanlig kullansökan men skriver bara in "1" under "antal ungar" och sedan fyller du i uppgifterna som vanligt.

Namnlängd
Registrerade uppfödare får ha högst 30 bokstäver inkl. prefix och mellanslag i djurens namn.
Oregistrerade uppfödare får ha högst 12 bokstäver och endast enkelnamn.
Importer eller ett köpt djur från godkänd uppfödare registrerad i annan förening behåller sitt namn som det står skrivet.


Uppfödarprefix
För att få registrera djur med uppfödarnamn måste man vara registrerad uppfödare i SHF, samt medlem i föreningen. När man registrerat sig som uppfödare i föreningen är det registrerade prefixet skyddat för all framtid vilket innebär att ingen annan kan registrera sin uppfödning i samma namn. Så länge uppfödningen inte är registrerad får inga uppfödarnamn eller igenkännande koder förekomma i registreringarna, utan endast uppfödarens personnamn.

För att prefixet ska få vara med på stamtavlorna krävs (förutom att uppfödningen är registrerad i föreningen) även att uppfödaren är aktiv och medlem, dvs. en registrerad uppfödare som inte längre är medlem i föreningen förlorar sin rätt att ha med sitt prefix på stamtavlor. Vilka uppfödare som är registrerade i dagsläget ser du på hemsidan.

 

Hybrider
Då föreningen inte främjar hybridavel så får inte heller hybrider ett registreringsnummer vid en registrering. De läggs ändå in i systemet och man får en stamtavla hemskickad om man önskar det.


Creme/gult
Det är tillåtet att para in creme i gula linjer, men ej tvärtom. Creme ska hållas så rent från gult som möjligt.
Det är alltså tillåtet att ta in cremebaserade djur i en linje med gult/skp om man håller på med gulbaserade färger och vill förbättra typ, temperament, hälsa etc. De gula linjerna påverkas inte nödvändigtvis negativt av inblandning av creme. Däremot är det inte tillåtet att blanda in gult i en cremelinje, då cremefärgen (ee) bör förbli ren utan inblandning av gult.


Samtliga djur som kommer från en creme/gul parning kommer att registreras som creme/gul just för att förtydliga att det är gult inblandat.

Alla honor efter säkert sköldpaddsfärgade honor (hona som har tydliga sköldpaddsfläckar och/eller har fått sköldpaddsfärgade honor ihop med en icke gul hane och/eller gett andra gulbaserade ungar) ska registreras som sköldpadd. De gula fläckarna kan vara väldigt små och svåra att se.


Likaså ska alla honor efter gulbaserade hanar registreras som sköldpadd, om de inte är en annan gulbaserad färg, vilken de då ska registreras som. Alla uppfödare i Svenska Hamsterföreningen måste även rapportera till registratorn om det kommer gult eller skp från icke gult eller skp- registrerade djur, dvs. om föräldrarna inte är registrerade som gula alt. skp.

Extreme dilution hos guldhamstrar
Då extreme dilution bleker ner andra färger är det viktigt att man registrerar djur med denna gen på ett sådant sätt att det inte kan undgå någon att det är just extreme dilution det handlar om.
Extreme dilution (cece/cecd) har tidigare registrerats med ED bakom djurets namn, men hädanefter är det CE som gäller. Detta för att upplysa om att det är just en ce-variant. Alla hamstrar med extreme dilution registreras således med sitt namn följt av ce-beteckningen;
t.ex. Lunia (CE)


Färgen väljer man som vanligt i färglistan och sedan väljer man extreme dilution heterozygot eller homozygot i teckningsrutan som "tillval".

bottom of page