logoshf

Avelsregler och rekommendationer för gerbil

Observera att det ej är tillåtet att avla på en gerbil som är belagd med avelsförbud.

Lägsta parningsålder

Rekommendation: Fem månader.


Högsta parningsålder

Rekommendation: Ett års ålder.

Kommentar: Riskerna med födsel och dräktighet ökar med åldern. 


Vila mellan kullarna

Rekommendation: En hona som lever i avelspar bör inte få fler än 2-3 kullar på raken, beroende på kondition på honan.

Kommentar: Har honan bra hull och kondition så kan hon klara tre kullar, men man bör främst hålla sig till två kullar i ett avelspar, då dräktighet, födsel och digivning sliter på honan och att tre kullar bör endast tas om honan har något extra att erbjuda i det fortsatta avelsarbetet för uppfödaren, samt att honan är i mycket gott skick och kondition för att klara en tredje kull. 


Max antal kullar för hona

Rekommendation: En hona bör max få tre kullar under sin livstid.


Linjeavel

Regel: Svenska Hamsterföreningens uppfödare och medlemmar ska söka dipens för linjeavel/inavel närmare än kusinparning (6,25%). 

Kommentar: Dispensansökan skickas till sittande styrelse med en motivering och tankar kring eventuella parningen.


Defekter

Regel: Defekter som uppkommer hos ett djur och som kan vara genetiska har anmälningsplikt.