logoshf

Guldhamster

Latinskt namn: Mesocricetus auratus
Ursprungsland: Syrien (Aleppoplatån)
Livslängd: 2-3 år
Vikt: 175-225 g (privatuppfödd) 100-150 g (grossist)
Längd: ca. 15 cm
Könsmognad: 4-5 veckor
Avelsmognad: 4 månader enligt våra regler, men 5 månader enligt våra rekommendationer.                            
Dräktighetstid: 16 dygn.
Kullstorlek: 6-10 st.
 
Historien bakom vårt allra vanligaste husdjur idag

Guldhamstern kommer ursprungligen från nordvästra Syrien. Arten nämns för första gången 1797 i en bok skriven av två skotska läkare. Den brittiske zoologen George Robert Waterhouse var dock den förste som beskrev arten 1839, och det var även då guldhamstern erkändes som en egen art. Waterhouse valde att döpa arten till Cricetus Auratus som betyder "gyllene hamster" på latin.

1930, nästan 100 år senare, hittade den hebreiska zoologen Israel Aharoni en hona med ungar i Syriens ökenområde. Men innan han hann tillbaka till sitt laboratorium hade de flesta hamstrar antingen rymt eller dött. De få som fanns kvar donerade Aharoni till Jerusalems Hebreiska universitet där man lyckades föda upp ett antal kullar. Då dessa hamstrar var något större än de första som Waterhouse beskrev valde man att kalla dem Mesocricetus Auratus, men de tillhörde förmodligen en och samma art.

Avkommor till de hamstrar som fanns vid universitetet transporterades till laboratorier världen över för att användas i forskningssyfte. Guldhamstern kom till Storbritannien 1931 och till USA 1938.

Allmänt

Guldhamstern är ett strikt solitärt djur - det vill säga ensamlevande. Undantaget är när dem träffas för parning. Den grundläggande regeln är: En guldhamster - en bur. 

Guldhamstern slåss till döden om man låter två hamstrar som inte ska paras träffas. Ha detta i åtanke när ni köper mer än en guldhamster. Efter åtta veckors ålder är det till och med olagligt att låta två guldhamstrar bo tillsammans.

Guldhamstern är som mest aktiva vid skymning och gryning, och behöver därför sin sömn på dagen. Av den anledningen bör man ha dem i ett rum där det är lugnt. Se till att hamstern har lagom med dagsljus (men inte direkt i solen) och att det inte är dragigt där buren står, eftersom de lätt blir förkylda.

Guldhamstern i det vilda

Det finns tyvärr inte lika många guldhamstrar i det vilda idag som det en gång gjorde.
Guldhamstern är i dagsläget klassad som sårbar i det vilda och detta beror på människan.

I Syrien ses den som ett skadedjur och de förstör oftast böndernas skördar, eftersom det är där deras habitat finns, men de hotas också av bebyggelse. Bönderna använder dessutom ofta gift för att bli av med sina skadedjur.

De lever i ett litet område i norra Syrien i närheten av Aleppo och Turkiska gränsen, endast i en typ av jord, rödbrun lergjord.

De senaste åren har Rodipet köpt loss marker och hägnat in dem som är en fristad för guldhamstrarna. 
På sikt satsar de på att öka beståndet av hamstrar och utbilda bönderna för att försöka få ett mer hamstervänligt jordbruk.
 


Hane eller hona?

En vanlig skröna är att hanar ska vara lugnare än honorna, detta stämmer inte alltid. Hamstrar precis som andra djur är individer och att definiera ett kön med ett visst temperament går inte. Det bästa är att fråga uppfödaren hurdana ungarna är och är dom väldigt små kan det vara en god ide att fråga om föräldradjurens temperament, då detta ofta nedärvs. Däremot brunstar inte hanar var 4:e dag, dom dagarna som honan brunstar kan hon lukta lite mer än vanligt.

Men hur ser man skillnad på kön på en hamster? När hamstrarna är riktigt unga (under två veckor gamla) så brukar det vara lite svårare att könsbestämma dem, eftersom hanarna inte utvecklat pung. Istället så brukar man kunna skilja könen åt genom att se tydliga rader med spenar på honorna. Då ungarna är ca. 12 dagar gamla så brukar man kunna kika på området kring könsorganen för att se vilket kön de är. Då är det inte bara rader med spenar som skiljer dem åt - även könet ser annorlunda ut. Hanarna har nämligen större mellanrum mellan könet och analöppningen än honor.

På vuxna hamstrar brukar det vara betydligt lättare att skilja de båda könen åt eftersom guldhamsterhanar brukar ha en tydlig pung. Dock så har vissa hanar mindre pung än andra och ibland kan hanarna "dra in" pungen vilket gör den svår att se. Om man inte ser en tydlig pung så kan man kika efter hur könet ser ut. Hanar har nämligen betydligt längre avstånd mellan könet och analöppning i jämnförelse med en hona som har väldigt tätt mellan de två hålen.

           Ung hane                        Vuxen hane                      Vuxen hona            Bebis, hona och hane

Doftkörtlarna

Guldhamstrar har två doftkörtlar som är placerade på höfterna. De ser ut som skrovliga, mörka fläckar. Ibland är doftkörtlarna hårlösa och avger ett sekret som hamstern använder för att parfymera sig och sin bur för att markera sitt revir. Vissa honor kan lukta mycket starkt när de är i brunst. Om ni ser att hamstern har som två sårskorpor vid höfterna så behöver man alltså inte vara orolig! Det är bara doftkörtlarna du ser och det är helt naturligt. Håll däremot lite koll så att de inte ser infekterade ut, eftersom de kan få doftkörtelinflammation, vilket inte är vanligt, men ändå kan förekomma.
 

Hamsterns tänder

Guldhamstern har gula tänder som växer hela livet. Deras tänder skall alltså vara gula! Vita tänder tyder oftast på vitaminbrist eller att hamstern är sjuk. Om bara en enstaka tand är vit, så kan det bero på att hamstern har slagit i den och då brukar den återställa sig själv efter ett tag. Om alla fyra tänder är vita bör du uppsöka veterinär för att utreda om hamstern är sjuk eller lider av någon brist.

Eftersom tänderna växer hela livet så ska man se till att alltid förse hamstern med saker att gnaga på. Detta kan vara knäckebröd, grenar, hårda (sockerfria) hundkex, hundgnagpinne (t.ex. "stjärnstavar") eller något liknande.

Om tänderna blir för långa och böjs inåt så får hamstern svårt att äta. Detta behöver givetvis åtgärdas så snabbt som möjligt. Då behöver man ta hamstern till veterinären där de slipar hamsterns tänder. På bilden ser du ett exempel på fina, gula och lagom långa tänder.

Stamtavla

Alla hamstrar som säljs av registrerade uppfödare inom SHF har stamtavla där du kan se hamsterns föräldrar och mor- och farföräldrar. Du som köper ett djur från en registrerad uppfödare i Svenska Hamsterföreningen har rätt att få en stamtavla senast 12 veckor efter att kullen har fötts. Om du inte får din stamtavla som utlovat, så kontaktar du registratorn som har möjlighet att skriva ut en stamtavla på uppfödarens bekostnad.