logoshf

Guldhamster

Latinskt namn: Mesocricetus auratus
Ursprungsland: Syrien (Aleppoplatån)
Livslängd: 2-3 år
Vikt: 175-225 g (privatuppfödd) 100-150 g (grossist)
Längd: ca. 15 cm
Könsmognad: 4-5 veckor
Avelsmognad: 3 månader enligt Jordbruksverket, 4 månader enligt våra regler, men 5 månader enligt våra rekommendationer.                            
Dräktighetstid: 15-18 dygn.
Kullstorlek: 6-10 st.
 
Historien bakom vårt allra vanligaste husdjur idag

Guldhamstern har sitt ursprung i den syriska öknen där den brittiska zoologen George Robert Waterhouse hittade en hona så tidigt som 1839. Han döpte hamsterarten till Cricetus auratus, vilket betyder "gyllene hamster" på latin.

Den hebreiske zoologen Israel Aharoni hittade år 1930 en hona med ungar i Syriens ökenområde. Innan han hann tillbaka till sitt laboratorium hade dom flesta rymt eller dött. Resterande som fanns kvar donerade han till Jerusalems Hebreiska Universitet, där man lyckades att föda upp flera kullar. Då dessa var något större än dom första Waterhouse hittat så kallade man dom istället Mesocricetus auratus, men de tillhörde troligtvis en och samma art.

Avkommor till de hamstrar som fanns på universitetet transporterades till laboratorier världen över och användes till forskning. Hamstrarna kom sedan till Storbritannien 1931 och till USA 1938. 
 
Allmänt

Guldhamstern är ett solitärt djur - det vill säga ensamlevande. Undantaget är när dom träffas för parning. Den grundläggande regeln är: En guldhamster - en bur. 

Guldhamstern slåss till döden om man låter två hamstrar som inte ska paras träffas. Ha detta i åtanke när ni köper mer än en guldhamster. Efter åtta veckors ålder är det till och med olagligt att låta två guldhamstrar bo tillsammans.

Guldhamstern är nattaktiva djur och behöver sin sömn på dagen. Av den anledningen bör man ha dem i ett rum där det är lugnt. Se till att hamstern har lagom med dagsljus och att det inte är dragigt där buren står, eftersom de lätt blir förkylda.
 

Guldhamstern i det vilda

Det finns tyvärr inte lika många guldhamstrar i det vilda idag som det en gång gjorde.
Guldhamstern är i dagsläget klassad som sårbar i det vilda (2008) och detta beror på människan.

I Syrien ses den som ett skadedjur och de förstör oftast böndernas skördar, eftersom det är där deras habitat finns, men de hotas också av bebyggelse. Bönderna använder dessutom ofta gift för att bli av med sina skadedjur.

De lever i ett litet område i norra Syrien i närheten av Aleppo och Turskiska gränsen, endast i en typ av jord, rödbrun lergjord.

De senaste åren har Rodipet köpt loss marker och hägnat in dem som är en fristad för guldhamstrarna. 
På sikt satsar de på att öka beståndet av hamstrar och utbilda bönderna för att försöka få ett mer hamstervänligt jordbruk.
 


Hane eller hona?

Om man bara ska ha en guldhamster som sällskap så brukar de flesta rekommendera en hane. Hanar sägs nämligen vara någon lugnare än honorna och de brunstar inte var 4:e dag, vilket betyder att man slipper den fräna brunstlukten. Givetvis så stämmer detta påstående inte för alla hamstrar. Temperamentet är individuellt och det kan givetvis vara tvärtom på vissa individer, där en hona är lugnare och snällare än en hane.

Men hur ser man skillnad på kön på en hamster? När hamstrarna är riktigt unga (under två veckor gamla) så brukar det vara lite svårare att könsbestämma dem, eftersom hanarna inte utvecklat pung. Istället så brukar man kunna skilja könen åt genom att se tydliga rader med spenar på honorna. Då ungarna är ca. 12 dagar gamla så brukar man kunna kika på området kring könsorganen för att se vilket kön de är. Då är det inte bara rader med spenar som skiljer dem åt - även könet ser annorlunda ut. Hanarna har nämligen större mellanrum mellan könet och analöppningen än honor.

På vuxna hamstrar brukar det vara betydligt lättare att skilja de båda könen åt eftersom guldhamsterhanar brukar ha en tydlig pung. Dock så har vissa hanar mindre pung än andra och ibland kan hanarna "dra in" pungen vilket gör den svår att se. Om man inte ser en tydlig pung så kan man kika efter hur könet ser ut. Hanar har nämligen betydligt längre avstånd mellan könet och analöppning i jämnförelse med en hona som har väldigt tätt mellan de två hålen.
 

           Ung hane                        Vuxen hane                      Vuxen hona            Bebis, hona och hane

Doftkörtlarna

Guldhamstrar har två doftkörtlar som är placerade på höfterna. De ser ut som skrovliga, mörka fläckar. Ibland är doftkörtlarna hårlösa och avger ett sekret som hamstern använder för att parfymera sig och sin bur för att markera sitt revir. Vissa honor kan lukta mycket starkt när de är i brunst. Om ni ser att hamstern har som två sårskorpor vid höfterna så behöver man alltså inte vara orolig! Det är bara doftkörtlarna du ser och det är helt naturligt! Håll däremot lite koll så att de inte ser infekterade ut, eftersom de kan få doftkörtelinflammation, vilket inte är vanligt, men kan förekomma.
 

Hamsterns tänder

Guldhamstern har gula tänder som växer hela livet. Deras tänder skall alltså vara gula! Vita tänder tyder oftast på vitaminbrist eller att hamstern är sjuk. Om bara en enstaka tand är vit, så kan det bero på att hamstern har slagit i den och då brukar den återställa sig själv efter ett tag. Om alla fyra tänder är vita bör du uppsöka veternär för att utreda om hamstern är sjuk eller lider av någon brist.

Eftersom tänderna växer hela livet så ska man se till att alltid förse hamstern med saker att gnaga på. Detta kan vara knäckebröd, grenar, hårda (sockerfria) hundkex, hundgnagpinne (t.ex. "stjärnstavar") eller något liknande.

Om tänderna blir för långa och böjs inåt så får hamstern svårt att äta. Detta behöver givetvis åtgärdas så snabbt som möjligt. Då behöver man ta hamstern till veterinären där de klipper hamsterns tänder. På bilden ser du ett exempel på fina, gula och lagom långa tänder.

Stamtavla

Alla hamstrar som säljs av uppfödare inom SHF har stamtavla där du kan se hamsterns föräldrar och mor- och farföräldrar. Du som köpare av ett djur från en uppfödare i Svenska Hamsterföreningen har rätt att få en stamtavla inom rimlig tid, om uppfödaren har lovat att du ska få en. Detta gäller inte om uppfödaren tydligt har angivit att stamtavla inte medföljer. Det är viktigt att du pratar med uppfödaren om stamtavlan innan köpet, så att ni är överrens om du ska få med stamtavlan eller inte. Om du inte får din stamtavla som utlovat, så kontaktar du registratorn som har möjlighet att skriva ut en stamtavla på uppfödarens bekostnad.