logoshf

Karantän

Karantän vid inköp av nya djur 

Vid köp av nya husdjur (vilka arter som helst), men särskilt vid köp av samma art som du redan har hemma, är det alltid bra att sätta dessa djur i sex veckors förebyggande karantän. Under denna tid bör de sitta i ett separat rum och deras tillbehör bör diskas på separat plats, med egna städartiklar. Detta för att försöka undvika smittspridning av eventuell ohyra, virus och bakterier. Under de sex veckorna i karantän har eventuella smittor tid att visa sig och/eller läka ut.

Vanlig förebyggande karantän rekommenderas i 6 veckor -

Karantän vid import och djuraffär


Vid köp av djur från andra länder eller från djuraffär är det rekommenderat att man har 6 veckors karantän. Detta för att risken för ohyra och sjukdomar bedöms vara större. Samma procedur gäller som vid vanlig förebyggande karantän.


..............................................................................................................................................................................

Försiktighetsåtgärder och regler

# Det är en rekommendation att alltid ha 6 veckors karantän om du tar in nya djur från utlandet eller djuraffär, detta p.g.a risken för ohyra. 
Det är inte tillåtet för djuret/djuren att besöka utställningar innan karantänen har avslutats. 
# Man får inte besöka våra utställningar om har har/haft ohyra, 12 veckor (3 mån) efter avslutad behandling. 
# Köper man in nya djur under karantänstiden börjar karantänen om från början.
# Har man köpt ifrån eller besökt någon med ohyra så gäller 3 månaders karantän räknat från dagen som besöket/köpet gjordes. 
# Har man varit utomlands och besökt utställningar med sina egna djur hemifrån hamnar de inte i karantän. Det är endast om man tar in helt nya djur från utlandet som den förebyggande karantänen gäller.  

# Blås gärna igenom dina djur innan du åker iväg på en utställning.
# Enligt god föreningsed så bör du vara öppen och ärlig gentemot dina köpare/besökare.

.............................................................................................................................................................................

Förebyggande papovakarantän

Kravet på papovakarantän vid import av guldhamster eller vid köp av guldhamster från zoobutik är upphävt, då sjukdomens symptom och förlopp idag verkar te sig annorlunda jämfört med vad man tidigare trodde. 8,5 månaders karantän som tidigare var kravet verkar inte vara tillräckligt och SHFs medlemmar har därför beslutat att göra som övriga länder i Europa gör; att låta avliva de djur som insjuknar, men behålla övriga individer i besättningen. På så vis byggs så småningom en resistens mot papova upp. Det är därför nu, helt tvärt emot vad som har gällt tidigare, rekommenderat att inte sätta djuren i förebyggande papovakarantän, just eftersom vi nu måste låta dem bygga upp resistensen mot viruset.

Förebyggande papovakarantän i 8,5 månader rekommenderas EJ -


Vid frågor eller funderingar; kontakta SHF via vår Facebookgrupp
eller genom att maila någon i styrelsen.