logoshf

Karantän

Karantän vid inköp av nya djur

Vid köp av nya husdjur (vilka arter som helst), men särskilt vid köp av samma art som du redan har hemma, är det alltid bra att sätta dessa djur i sex veckors karantän. Under denna tid bör de sitta i ett separat rum och deras tillbehör bör diskas på separat plats, med egna städartiklar. Detta för att försöka undvika smittspridning av eventuell ohyra, virus och bakterier. Under de sex veckorna i karantän har eventuella smittor tid att visa sig och/eller läka ut.

Vanlig förebyggande karantän rekommenderas i 6 veckor -

..............................................................................................................................................................................

Försiktighetsåtgärder

# Vi rekommenderar att alltid ha 6 veckors karantän om du tar in nya djur, oavsett det är från utlandet eller zooaffär, detta pga av ohyra.
# Man får inte besöka våra utställningar om har har/haft ohyra, 12 veckor (3 mån) efter avslutad behandling. 
# Har man köpt eller besökt någon med ohyra så gäller 6 veckors observation av samtliga djur i hushållet. Under dessa 6 veckor får du inte besöka våra utställningar, från att besöket gjordes.
# Blås gärna igenom dina djur innan du åker iväg på en utställning.
# Enligt god föreningsed så bör du vara öppen och ärlig gentemot dina köpare/besökare.

.............................................................................................................................................................................

Förebyggande papovakarantän

Kravet på karantän vid import av guldhamster eller vid köp av guldhamster från zoobutik är upphävt, då sjukdomens symptom och förlopp idag verkar te sig annorlunda jämfört med vad man tidigare trodde. 8,5 månaders karantän som tidigare var kravet verkar inte vara tillräckligt och SHFs medlemmar har därför beslutat att göra som övriga länder i Europa gör; att låta avliva de djur som insjuknar, men behålla övriga individer i besättningen. På så vis byggs så småningom en resistens mot papova upp. Det är därför nu, helt tvärt emot vad som har gällt tidigare, rekommenderat att inte sätta djuren i förebyggande papovakarantän, just eftersom vi nu måste låta dem bygga upp resistensen mot viruset.

Förebyggande papovakarantän i 8,5 månader rekommenderas EJ -


Vid frågor eller funderingar; kontakta SHF via vår Facebookgrupp
eller genom att maila någon i styrelsen.