top of page

Typstandard Guldhamster
 

 

Beskrivning av kroppstypen
 

Huvud

Huvudet skall vara kort och kraftigt och sitta placerat på kroppen utan synlig hals.
De skall vara lika långt mellan ett öra och nosspets. Huvudet skall alltså kunna beskrivas
som en liksidig triangel.

Vanliga fel:

 • Tydligt långt huvud

 • För långt mellan öron och ögon, även om nosen är kort

 • För långt mellan ögon och nos, i profil syns nosen var avlång och nedåtriktad

 • Tydlig lång, smal hals

 • Smal skalle 


Kropp

Djuret skall vara kraftigt byggt utan att visa tecken på onödig fetma.
Kroppsformen skall vara som en rund/avlång potatis och sakna midja.

Vanliga fel:

 • Kroppen är smal med tydlig midja

 • Kroppen känns sladdrig när man lyfter hamstern 


Storlek

Hamsterns längd skall vara ca 15 - 20 cm och man skall ta hänsyn till att honorna är större än hanarna.
Vikten hos en vuxen hamster ligger normalt mellan 175 och 225 g.

Vanliga fel:

 • Kort kropp, vilket gör hamstern liten 

 


Beskrivning av ögon/öron/svans


Ögon

Skall vara brett placerade och runda, något utstående. Det skall vara lika långt mellan öron och öga som mellan öga och nosspets.

Vanliga fel:

 • Små ögon

 • Ögonen är placerade tätt ihop 


Öron

Skall vara runda och brett placerade på huvet. I vaket tillstånd skall de vara släta och uppåtstående.

Vanliga fel:

 • Öronen ligger nedåt och vill inte ställa sig upp

 • Öronen är veckiga

 • Stora öron

 • Öronen är tätt placerade, nästan ovanpå huvudet 


Svans

Skall vara kort och täckt av små hårstrån.

Vanliga fel:

 • Flagor

 • Tydligt kännbara kotor

 • Krokig eller böjd svans 

 


Beskrivning av kondition

 • Hamstern får inte vara missbildad eller ha uppenbara sår eller skador.

 • Hamstern får inte vara höggradigt dräktig, överdrivet fet eller mager.

 • Ärrbildningar eller skador på öronen kan få förekomma, men skall kommenteras på bedömningssedeln

 • Hamstrar som har uppenbara, ev. misstänkta, genetiskt ärftliga skador (som t.ex. svansknyck i olika variationer eller bröstbensdefekter) skall vid bedömning diskvalificeras då dessa djur inte får användas i avel.


Övrigt
Domaren skall ta hänsyn till såväl kön som ålder vid bedömning av enskilda djur. 

 

 

Beskrivning av pälstypen
 

Päls

Allmänna, vanliga fel:

 • Avskavda partier vid mungiporna och/eller på nosen efter gallergnagning.

 • Tunn päls på magen, på insidan av låren och/eller på baken.

 • Kala och/eller avskavda fläckar. 
   

 

Beskrivning av färgtypen
 

Grundfärg hos tickade djur
Grundfärg är färgen på mittenbandet på hårstråt.
Underfärg är färgen på delen av hårstråt närmast huden.
Magfärg är färgen på magens hårstrån.
Bröstbandet är det band som är mellan frambenen. Dess färg skall stämma med standarden.
Halvmånarna är de ljusa markeringarna som går från undersidan av halsen och slutar halvvägs upp mot nacken. De sitter precis under kindteckningarna. De skall ha samma färg som magfärgen.
Öronens färg ingår i grundfärgens poäng. Färgen skall stämma med färgstandarden.

Vanliga fel:

 • För ljus och/eller flammig grundfärg

 • För ljus bottenfärg

 • Vita fläckar på magen

 • För ljus och/eller ojämn färg på öronen 
   

 

Vad betyder uttrycken?

 


Teckning hos tippade djur

Tippning: Jämnt tippad över hela kroppen. Svag tippning i ansiktet. Magen skall ej vara tippad.
Hätta: På huvudet skall det finnas en triangelformad hätta bestående av kraftig tippning.
Kindteckningarna: Skall vara så kraftigt färgade som möjligt, väl avgränsade och gradvis avsmalnande till en punkt bakom varje öra.
Bröstbandet: Skall vara väl avgränsat och med en så smal genomgående öppning som möjligt. Färgen skall följa färgen på halvmånarna.

Vanliga fel:

 • Tippning är svag, saknas och/eller är ojämn på rygg och sidor

 • Ljus och/eller flammig grundfärg. Ljus underfärg

 • Hättan är svag, saknas och /eller är ojämnt tippad

 • Halvmånarna är otydliga och/eller har fel färg, svagt tippade kindteckningar

 • Bröstbandet har för bred öppning eller öppning saknas 
   

Grundfärg hos enfärgade djur

Innefattar:

 • Färgen på hårståt mellanband och tippningsband. Färgen på bottenfärgen, färgen på magen och färgen på öronen.

 • Grundfärgen skall följa sin givna standard, jämnt färgad och utan skiftningar. inga fläckar eller strån av annan färg får förekomma, om inte standarden föreksriver så.

 • Vit hakfläck och vita tassar är tillåtet, men ej önskvärt.

Vanliga fel:

 • För ljus och/eller flammig grundfärg

 • Vitt på strupen och/eller magen

 • Vita tassar 
   

Tillägg


Umbrous:

 • Grundfärgen bestämmer om hamstern ska placeras i Standard-, eller OST-klass.

 • Umbrous kan kombineras med alla färger, utom vitt eller svart där anlaget inte kommer till uttryck.

 • På tippade djur orsakas en förmörkning av hela djuret, tydligast på de ljusare kroppsdelarna som blir brungrå till svartgrå.

 • Hos cremefärgade ger en kombination med umborous en dramatisk förändring.


Mosaik:
Grundfärgen ska följa sin givna standard. En eller flera fläckar skall förekomma. Grundfärgen får inte vara normalfärgad utan skall vara av mutationsfärg. Fläckarna får inte vara vita eller gula utan skall vara vara av en mörkare eller normalfärgad karaktär, d.v.s. att cellerna där pälsen växer har muterat tillbaka till naturlig färg, oftast normalfägad. 

 

 

Vit- och gultecknade
 

Bandad (Baba/BaBa)

 • Teckningen skall ge intrycket av ett färgat djur med ett vitt band runt kroppen.

 • Bandet skall vara centralt placerat och får inte vara skevt eller brutet. Det skall ha klart avgränsade och parallella kanter.

 • Bredden skall vara ungefär 1/3 av djurets längd.

 • Magen skall vara vit.

 • Skall tillhöra standardfärg oberoende av grundfärg. Teckningen är det viktigaste.

Grundfärgen bedöms enligt sin färgstandard

Teckningen bedöms enligt sin standard

 

Dominant spot (Dsds)

 • Teckningen skall ge intrycket av ett färgat djur med vita fläckar.

 • Fläckarna skall vara väl avgränsade och jämnt fördelade över hela kroppen, förutom på magen som skall vara vit.

 • Bröstband saknas.

 • Stjärna eller bläs i ansiktet är önskvärt.

 • Skall tillhöra standardfärg oberoende av grundfärg. Teckningen är det viktigaste.


Grundfärgen bedöms enligt sin färgstandard

Teckningen bedöms enligt sin standard

 

Bandad/dominant spot (BabaDsds/BaBaDsds)

 • Pälsens färg skall vara vit och bestå av jämnt fördelade, små fläckar i någon övrig färg på huvud och bakdel. Fläckarna skall vara klart avgränsade från varandra och jämnstora.

 • Färgen skall överrensstämma med standarden för den helt färgade varianten.

 • Mittdelen (mitten) av kroppen (1/3) ska vara helt vit utan fägade fläckar eller hårstrån.

 • Magen skall vara vit.

 • Skall tillhöra standardfärg oberoende av grundfärg. Teckningen är det viktigaste. 

Grundfärgen bedöms enligt sin färgstandard

Teckningen bedöms enligt sin standard

 

Vitmagad (Whwh)

 • Färgen skall följa den fullt tecknade varianten och denna variant finns bara hos vilttecknade djur och de svarta varianterna.

 • Magen skall vara helt vit med raka jämna kanter där grundfärgen börjar.

 • Halvmånarna skall vara vita hos vilttecknade djur, men ska saknas hos de svarta varianterna. En bred öppning i bröstbandet kan förekomma, men är inte önskvärt.

 • Vita strån i pälsen förekommer och ger en blekande effekt på grundfärgen.

 • Ögonen kan ha en rubinaktig glans.

 • Skall tillhöra standardfärg, oberoende av grundfärg. Teckningen är det viktigaste.

 • I homozygot form (WhWh, ögonlös vit) är hamstern ett helt vitt djur, saknar ögon helt eller har rudimentära ögon. Denna variant är ej tillåten för utställning. 

Grundfärgen bedöms enligt sin färgstandard

Teckningen bedöms enligt sin standard

 

Roan (Whwh)

 • Hamstern ska ge intryck av ett enfärgat djur med ljus bottenfärg och mörkare mellan- eller tippningsfärg.

 • Huvudet ska vara kraftigt färgat och färgen ska ljusna mot bakdelen där vita strån ska vara mixade med färgen.

 • Ögon och öron ska följa den helt färgade varianten. Ögonen ska ha en rubinaktig glans.

 • Skall tillhöra standardfärg oberoende av grundfärg. Teckningen är det viktigaste.

 

Teckningen finns endast hos creme-baserade färger, såsom:

 • Creme, svartögd/rödögd (ee/eepp)

 • Sobel (eeUu/UU)

 • Mink (eeppUu/UU)

 • Koppar (eebbppUu/UU)

 • "Blå" (eebbdgdgppUu/UU)

 • Silversobel (eeSgsgUu/SgSg/UU)

 • Silver koppar (eebbppSgsgUu/SgSg/UU)

 • Silver "blå" (eebbdgdgppSgsgUu/SgSg/UU) 

Grundfärgen bedöms enligt sin färgstandard

Teckningen bedöms enligt sin standard

 

Sköldpadd (Toto)

 • Pälsens färg skall bestå av jämnt fördelade stora fläckar i gult och någon övrig färg (dock ej vitt). Fläckarna skall vara klart avgränsade från varandra och jämnstora.

 • De gula fläckarna skall vara mörkt gula, men en något ljusare nyans än hos den helt färgade gula varianten.

 • Tippning önskvärt, men inte nödvändigt.

 • Den gula färgen skall gå ända ner till rötterna och underfärgen skall vara ljust gulvit.

 • Magen skall också vara fläckig.

 • Bröstbandet skall, om sådant finns, också vara tvåfärgat, men är inte nödvändigt.

 • Skall tillhöra standardfärg oberoende av grundfärg. Teckningen är det viktigaste. 

Grundfärgen bedöms enligt sin färgstandard

Teckningen bedöms enligt sin standard


Sköldpadd och vit (TotoBaba/BaBa eller TotoDsds)

 • Pälsens färg skall bestå av jämnt fördelade stora fläckar i gult, vitt och någon övrig färg. Fläckarna skall vara klart avgränsade från varandra och jämnstora.

 • De gula och färgade fläckarna skall vara så tydliga som möjligt.

 • Den gula färgen skall vara mörkt gul, men en något ljusare nyans än hos den helt färgade gula varianten.

 • Den gula färgen skall gå ända ner till rötterna och underfärgen skall vara ljust gulvit.

 • Tippning är önskvärt, men inte nödvändigt.

 • Magen skall också vara fläckig.

 • Det vita inslaget är antingen i form av ett band (företrädelsevis brutet) eller dominant spot fläckar. Varje fläck skall uppta 1/3 av hamstern.

 • Bröstbandet skall, om sådant finns, också vara tvåfärgat, men är inte nödvändigt.

 • Skall tillhöra standardfärg oberoende av grundfärg. Teckningen är det viktigaste. 
   

Grundfärgen bedöms enligt sin färgstandard

Teckningen bedöms enligt sin standard

För närmare beskrivning - se respektive färgbeskrivning.

Reviderad av domarkommittéen 2002-10-06.

bottom of page