logoshf

Avelsregler för dvärghamster


Som dvärghamsteruppfödare, registrerad eller ej, är du skyldig att följa Jordbruksverkets och Svenska Hamsterföreningens regler. Vi ser också helst att du som registrerad uppfödare följer våra rekommendationer kring avel.

Ansvar

Att föda upp hamstrar är både roligt och lärorikt. Många glömmer däremot i glädjen över sina kullar bort att det också medföljer ett stort ansvar - Ett ansvar att förvalta föregående års uppfödares avelsmaterial, att inte medvetet eller omedvetet förstöra färger, eller att avla på djur som är sjuka/skadade eller som kan bära på genetiska defekter. Ansvaret innebär också att vi skall ta hand om djuren och tillgodose deras krav på mat och berikande miljö, samt se till att alla ungar får bra hem.

Vårt ansvar innebär även att hjälpas åt med att ta hand om alla nybörjare och lotsa in dem på rätt väg, istället för att stjälpa dem pga. det som de gör i sin okunskap. Vi ska lära dem vad kunskapen om genetik och avel innebär, för ju mer de kan om detta ämne desto roligare blir det att föda upp. Man behöver inte kunna allt på en gång, utan en bra grundkunskap om hamstrar, samt kunskap om främst de färger man valt att föda upp, räcker gott och väl för en bra och trygg början i uppfödarkarriären. Nedan kan du läsa de regler som gäller i Svenska Hamsterföreningen från och med 2008-03-30.

Reviderade 2018-05-22.

Skillnad på regel och rekommendation

SHF har valt att använda sig av både regler och rekommendationer kring dvärghamsteraveln.

Reglerna får inga medlemmar i föreningen bryta mot, oavsett om man är registrerad uppfödare eller inte.

En rekommendation är vad man bör försöka hålla sig till, även om inte styrelsen påpekar om man går ifrån rekommendationerna. Dessa finns där för att guidea framförallt nyare uppfödare som gärna vill ha sunda riktlinjer att försöka gå efter. Många mer erfarna uppfödare har hunnit få ett öga och en känsla för individernas hälsa och mognad och kan ibland därför välja lite snävare eller större tidsramar för vissa parningar, etc. Dessa uppfödare kan då behöva frångå rekommendationerna något och har där bara reglerna som ramverk att hålla sig inom.

I övrigt, särskilt som mer oerfaren uppfödare, bör man alltid sträva efter att följa just rekommendationerna så gott det går. De är utformade utifrån det som bör vara det bästa för hamstrarna.


Avelsregler och rekommendationer
för dvärghamsteruppfödare


Observera att det ej är tillåtet att avla på en hamster som är belagd med avelsförbud.

Lägsta parningsålder

Regel: En dvärghamsterhona eller -hane får inte vara yngre än tre månader vid första parningstillfället.
Rekommendation: Du bör inte para en hona eller en hane som är yngre än fyra månader.


Högsta parningsålder vid första kullen

Regel: En dvärghamsterhona får max vara 12 månader gammal vid parningen inför sin första kull. 

Rekommendation: En dvärghamsterhona bör inte vara äldre än 8 månader när hon paras inför första kullen.


Vila mellan kullarna

Rekommendation: Efter kull två bör honan få vila, förutsatt att det finns söner att sätta ihop pappan med och att döttrar som kan gå kvar med mamman. Finns inga döttrar att låta honan gå med eller söner att låta pappan gå med, så bör man låta avelsparet gå kvar tillsammans. Möjligheten finns då att en tredje kull kommer, men att de hjälps åt med en tredje kull är i så fall bättre än att någon av dem ska gå ensamma.


Max antal kullar på dvärghamsterhonor

Regel:
En dvärghamsterhona får max föda fyra kullar under sin livstid.
Rekommendation: En dvärghamsterhona bör inte få mer än tre kullar under sin livstid.


Linjeavel

Regel: Svenska Hamsterföreningens uppfödare och medlemmar ska söka dispens för linjeavel/inavel närmare än kusinparning (6,25 %).
Dispensansökan skickas till sittande styrelse med en motivering och tankar kring eventuella parningen.


Karantän

Rekommendation: Vi rekommenderar att man håller karantän på nyinköpta hamstrar i minst 6 veckor.


Hybridavel

SHF har ett ansvar att se till att våra uppfödare arbetar för att föra arterna framåt istället för att ytterligare bidra till hybridisering av vintervita och Campbells. 

Regel: Är en hamster en gång registrerad som hybrid förblir den alltid hybrid, en hybrid kan aldrig bli en ren vintervit eller en ren Campbell.

Regel: Minimumkravet för att få ut en stamtavla för rena vintervita och Campbells är en komplett ifylld stamtavla, minst fyra generationer med bevisad känd bakgrund. Registreringen kan komma att nekas om det framgår att det finns hybrider bakom. Vid eventuella tveksamheter ska man som ägare styrka uppgifterna som saknas.

Då registrerade uppfödare i föreningen inte medvetet får avla på hybrider så registreras inte heller hybrider med uppfödarprefix.
 
Vill man importera från exempelvis Nederländerna, så kan man ansöka om att få dispens eftersom de inte har samma system med stamtavlor som vi har. Det gör man genom att ansöka hos vår uppfödaransvarig med kontaktuppgifter till uppfödaren. På så vis kan vi kontrollera hur uppfödaren verkar avla och eventuellt få fram mer uppgifter om djuren i fråga. 

Regel: Hamstrar med teckningen mandarin eller hamstrar med annan färg och teckning, men som har mandariner i stamtavlan, ska registreras som hybrid och inte som vintervita eller Campbells i vårt system. Detta för att hålla mandarinlinjer separerade från övriga renartiga linjer, då det är viktigt bland annat för vårt framtida samarbete med utländska uppfödare som inte vill befatta sig med mandariner. 


Defekter

Regel: Samtliga defekter som upptäcks hos en hamster och som kan vara ärftliga är anmälningspliktiga. Man anmäler defekter till registratorn.


Specifikt för Campbells dvärghamster angående diabetes

Regel: Både hona och hane ska testas med negativt resultat strax innan de paras. Ungarna ska sedan testas två gånger med minst en veckas mellanrum innan de flyttar till sina nya hem.