top of page

Uppfödarregler i SHF

Du som är registrerad uppfödare i Svenska Hamsterföreningen har förbundit dig att registrera samtliga av dina kullar. Ifall du inte lämnar med stamtavla har köparen möjlighet att på din bekostnad beställa en stamtavla direkt från registratorn. Om du inte har för avsikt att skicka med stamtavla så ska det tydligt framgå av annons på hemsida eller dylikt. Du kan vid tvist om förväntningar på stamtavla behöva styrka detta.

Gällande from 7/2-2023.

Uppfödarregler

1. För att få registrera sig som uppfödare så måste man ha varit medlem i Svenska Hamsterföreningen i minst 1 år sammanhängande alternativt varit aktiv uppfödare i minst 1 år. 

2. Du som ansöker måste även ha fött upp 2 kullar av 2 olika kombinationer  av den art som du ansöker för.
Vi går endast tillbaka en kull där uppfödarnamnet påförs, alltså inte alla kullar man tidigare har fött upp.

3. Medlem som ansöker om att bli registrerad uppfödare i Svenska Hamsterföreningen ska ha fyllt 16 år.

4. Ett uppfödarprov ska göras och godkännas av styrelsen (observera att detta kan ta upp till 3 månader).

5. För att räknas som uppfödare i Svenska Hamsterföreningen ska uppfödaren föda upp minst 1 kull per år av det/de djurslag (guldhamster/dvärghamster/gerbil) som uppfödaren är registrerad för. 

6. Du måste ha ställt ut två eller fler egenuppfödda djur med resultat A i pet och CK/Cert i standard/OST*. Bedömningarna måste komma från minst två olika standarddomare och minst två olika petdomare.

7. En uppfödare i Svenska Hamsterföreningen ska följa Jordbruksverkets rekommendationer om djurhållning och Svenska Hamsterföreningens regler. Som registrerad uppfödare bör man föregå med gott exempel och även följa våra rekommendationer, inte bara våra regler.

8. Det åligger varje uppfödare i Svenska Hamsterföreningen att alltid lämna sanningsenliga och fullständiga uppgifter om sina djur och sin uppfödningsverksamhet.

9. Det åligger alla uppfödare i Svenska Hamsterföreningen att hantera sin uppfödning kvalitetsmedvetet, seriöst och med stort ansvar.

10. Svenska Hamsterföreningen tar sig rätten att göra anmälningar till Länsstyrelsen vid misstanke av misskötsel hos de som ansöker och även de som är registrerade i föreningen. Detta görs som en anmälan där anmälare är styrelsen Svenska Hamsterföreningen.

11. Svenska Hamsterföreningen tar sig rätten att skicka ut sittande styrelsemedlem för kontroll av skötsel av djuren hos våra uppfödare.

12. Det är inte i förenligt med Svenska Hamsterföreningens stadgar att avla på hybrider. Uppfödare registrerade i Svenska Hamsterföreningen får inte avla på hybrider medvetet. Vi värnar om de arter som finns i föreningen.

13. Som uppfödare i Svenska Hamsterföreningen är man ett ansikte utåt för föreningen, vilket innebär ansvar gentemot sina köpare och andra medlemmar/uppfödare. Detta innebär bland annat att hålla god ton på sociala medier och diskutera eventuellt missnöje direkt med styrelsen i SHF istället för att lägga ut negativa åsikter på t.ex. sociala medier.

14. Det är inte tillåtet att sätta sitt uppfödarnamn på ett inköpt djur, varken guld-, dvärghamster eller gerbil. Uppfödarnamnet är ett "varumärke" som uppfödaren ej får missbruka. Uppfödarnamnet är ett bevis på den stam som uppfödaren själv har fött upp av respektive djurslag (guld-, dvärghamster eller gerbil).

15. Uppfödare till en kull ungar räknas den som äger honan som fött kullen eller den som har avelsrätten på henne för den aktuella kullen. Det är inte tillåtet att dela på en kull.

16. Som registrerad uppfödare i Svenska Hamsterföreningen åligger det dig som uppfödare att skicka med stamtavlor. Samtliga djur som man är registrerad som uppfödare för ska registreras i föreningen. Ungarna ska registreras senast 12 veckor efter att kullen har fötts. 

17. Man kan inte registrera uppfödarnamn med någon utanför sitt eget hushåll.
Dvs. två kompisar som bor på varsitt håll kan inte ha ett gemensamt uppfödarnamn. Dock kan gifta, särbos, mor och dotter/son, pappa och son/dotter ha ett gemensamt uppfödarnamn om båda är fullbetalande medlemmar och uppfödningen registreras på bådas namn men enbart på en adress. 

18. Varje avvikelse mot Svenska Hamsterföreningens uppfödarregler och avelsregler ger en varning. Vid tre varningar blir man utesluten som registrerad uppfödare och ny ansökan kan göras först efter ett år.

19. Uppfödare i Svenska Hamsterföreningen som inte följer Jordbruksverkets rekommendationer och Svenska Hamsterföreningens regler och/eller medvetet missköter sina djur, har missbrukat Svenska Hamsterföreningens förtroende och avstängs som registrerad uppfödare hos Svenska Hamsterföreningen tillsvidare.


* För den som inte har möjlighet att ställa ut innan ansökan om uppfödning (t.ex. på grund av mycket stora avstånd) går det att ansöka om dispens hos styrelsen. Man blir då erbjuden en träff på annat vis, där standarden gås igenom tillsammans med den sökande. Man ska också genomgå en onlinebedöming av minst tre egenuppfödda individer från minst två olika kombinationer. Man får inte sin uppfödaransökan godkänd innan detta har utförts. För att få sin dispensansökan godkänd krävs det att man har minst 5 timmars avstånd (med bil) till närmaste utställning det året. 

Reviderad 20/5-2021

bottom of page