top of page

Bli uppfödare i Svenska Hamsterföreningen


Vill du bli uppfödare?
Om du önskar att bli uppfödare i vår förening med ett eget prefix, så behöver du skicka in en ansökan som finns att hämta här nedan.

I samband med att du skickar in din ansökan, gör du en betalning, för närvarande 200 kr och sedan 100 kr till för varje djurslag du vill föda upp. Se till att du uppfyller följande krav när du skickar in din ansökan:

 

Uppfödarregler (ett utdrag, kompletta regler här)

1. För att få registrera sig som uppfödare så måste man ha varit medlem i Svenska Hamsterföreningen i minst 1 år sammanhängande alternativt varit aktiv uppfödare i minst 1 år.
 

2. Du som ansöker måste även ha fött upp 2 kullar av 2 olika kombinationer  av den art som du ansöker för. Vi går endast tillbaka en kull där uppfödarnamnet påförs, alltså inte alla kullar man tidigare har fött upp.

3. Medlem som ansöker om att bli registrerad uppfödare i Svenska Hamsterföreningen ska ha fyllt 16 år.

4. Ett uppfödarprov ska göras och godkännas av styrelsen (observera att detta kan ta upp till 3 månader).

5. För att räknas som uppfödare i Svenska Hamsterföreningen ska uppfödaren föda upp minst 1 kull per år av det/de djurslag (guldhamster/dvärghamster/gerbil) som uppfödaren är registrerad för. 

6. Du måste ha ställt ut två eller fler egenuppfödda djur med resultat A i pet och CK/Cert i standard/OST*. Bedömningarna måste komma från minst två olika standarddomare och minst två olika petdomare.

När vår sekreterare har fått din ansökan och du uppfyller samtliga krav samtidigt som din betalning är oss tillhanda, kommer din ansökan att tas upp på nästkommande styrelsemöte. På styrelsemötet beslutas det om din ansökan godkänns eller behöver kompletteras samt vilket av dina föreslagna prefix som kommer att gälla. Godkänns din ansökan så kontaktas du av den som är provansvarig och provet mailas till dig. 

 

Du får inte tillbaka dina pengar, även om din ansökan får avslag.

Du har 30 dagar på att inkomma med färdigt prov till ansvarig. All info du behöver kommer i samband med att provet skickas. Du har 3 försök på dig att klara provet, klarar du det inte den 3:e gången, så kan du ansöka igen efter 1 år.

Provet går ut på att du söker svaren själv, det är inte tillåtet att kopiera från vår hemsida eller andra sidor. Du ska skriva dina svar med egna ord.
Efter att du skickat in provet har provansvarig 2 veckor på sig att rätta provet och meddela styrelsen om resultatet.  

Om du behöver komplettera en eller flera frågor blir du kontaktad om detta. Din ansökan tas då upp åter igen på ett styrelsemöte, där provansvarig uppdaterar styrelsen om ditt resultat, men oavsett så kontaktar provansvarig eller styrelse dig om detta. Från dagen du blir kontaktad har du 30 dagar på dig att inkomma med ytterligare kompletteringar. Om du skulle behöva komplettera upp till 3 gånger, ska alla kompletteringar alltså göras inom dessa 30 dagar. 

 

Glöm inte skicka in dina uppgifter! 
När du fått besked om att du blivit godkänd som uppfödare måste du själv skicka in dina uppgifter till vår  webbbredaktör för att få din uppfödning representerad på vår uppfödarlista. Följ länken nedan och fyll i formulären. 

Ansökan om att bli uppfödare

Nedan finner du ansökningsblankett för att bli registrerad uppfödare i Svenska Hamsterföreningen.
Man kan välja att skicka in sin ansökan för att bli uppfödare via vanlig post eller via mailen nedan. Väljer man att skicka digitalt ska det vara ett inscannat dokument alternativt ett foto. Fotot ska då vara ljust och tydligt för att godkännas.

Vill man skicka ansökan via vanlig post tar man kontakt med provansvariga via mailen nedan.

Ansökan skickas till:
uppfodare@hamsterforeningen.se

bottom of page