top of page

Standardiserade vitteckningar (Sp)

 

Patched

Grundfärg: Förekommer på enfärgade, tecknade och tippade djur.
Magfärg: På magen ska finnas två rombformade vita fläckar. Teckningen kan framträda otydligt på nutmeg.
Svans: Vit svanstofs är önskvärd.
Tassar och klor: Vita med neutrala klor är önskvärda.
Teckning: Teckningen ska bestå av tre vita fläckar, en på nosen, en i pannan och en i nacken. Fläckarna ska vara så jämna som möjligt, utan att flyta in i varandra. Fläckarna ska vara väl centrerade behöver inte vara runda. De ska vara tydliga och inte för små.

Pied collared

Grundfärg: Alla förekommande färger. På de vita djuren PEW och Offwhite ser man dock inte teckningen. Se beskrivning för respektive grundfärg. Grundfärgen bleks, Honey bleks kraftigt.
Teckning: En bred i kanterna jämn krage ska löpa runt nacken och ner under hakan. Hakan ska vara vit. Nos- och pannfläck ska vara centralt placerade och får inte flyta in i varandra.

Pied dutch

Grundfärg: Alla förekommande färger. På de vita djuren PEW och Offwhite ser man dock inte teckningen. Se beskrivning för respektive grundfärg. Grundfärgen bleks, honey bleks kraftigt.
Magfärg: Vit.
Svans: Vit svanstofs ska finnas.
Tassar och klor: Vita med neutrala klor.
Teckning: En bred i kanterna jämn krage ska löpa runt nacken och ner under hakan. Hakan ska vara vit.
Den vita teckningen fortsätter obruten från hakan upp över nosen i en ojämn bläs och går samman med kragen.
Bläsen ska vara obruten.
Öron: Enligt grundfärgen.

Pied striped

Grundfärg: Alla förekommande färger. På de vita djuren PEW och offwhite ser man dock inte teckningen. Vita djur efter vittecknad pied förälder registreras (pied). Se beskrivning för resp. grundfärg. Grundfärgen bleks, honey bleks kraftigt  
Teckning: En vit linje sammanlänkar nosfläck, pannfläck och nackfläck till en vid fläckarnas placering ojämn bläs.
Övrigt: Se patched resp. white spot beroende på grundfärg.

Pied variegated

Grundfärg: Alla förekommande färger. På de vita djuren PEW och offwhite ser man dock inte teckningen. Se beskrivning för respektive grundfärg. Grundfärgen bleks, honey bleks kraftigt.
Magfärg: Vit 
Svans: Vit svanstofs och vita stickelhår ska finnas.
Tassar och klor: Vita med neutrala klor.
Teckning: Som pied collared eller pied dutch. Det ska dessutom i grundfärgen finnas rikligt med vita stickelhår i grundfärgen. Dessa stickelhår ska även flyta samman till ojämna fläckar.  
Öron: Enligt grundfärgen.
Övrigt: Pied varigated får inte paras med annan vittecknad då avkomman kan få skador på hörsel- och balansorgan. Djuret på bilden är Black Pied Varigated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

White spot

Grundfärg: Förekommer på vitmagade djur. 
Magfärg: Enligt standard för respektive grundfärg.
Svans: Enligt standard för respektive grundfärg, vit svanstofs kan förekomma. 
Tassar och klor: Enligt standard för respektive grundfärg eller vita med neutrala klor.
Teckning: Teckningen ska bestå av tre vita fläckar, en på nosen, en i pannan och en i nacken. Fläckarna ska vara jämna som möjligt, utan att flyta in i varandra. Fläckarna ska vara väl centrerade men behöver inte vara runda.
Övrigt: Djuret på bilden är en Dark Eyed Honey White Spot

a patched.jpg
a pied variagated.jpeg
a white spot.jpeg

Ostandardiserad vitteckning

 

Mottled

Grundfärg och eventuell underfärg: Enligt standarden för respektive färg. Kan vara blekt.

Teckning: Kraftigt vittecknad i ett tilltalande mönster. Så mycket som 75% av gerbilen kan vara vittecknad,
vilket gör att en vit krage helt eller delvis inte går att urskilja då den smälter ihop med övrigt vitt.
Mörkare fläckar av grundfärgen som ger en marmorerad teckning förekommer.
Fläckar av annan färg än grundfärgen ska inte förekomma. 
Övrigt: Mottled får inte paras med annan vittecknad då avkomman kan få skador på hörsel- och balansorgan. 

a mottled3.jpg
a mottled1.jpeg
a mottled2.jpeg
bottom of page