top of page

Färger utom standard, FUS, hos Gerbil

FUS-klass återinförs på utställningar

FUS-klass
Denna klass är till för djur (oregistrerade eller registrerade) som har en färg som varken tillhör standard- eller ostklass. Djuret bedöms endast utifrån typ och kondition och kan få kvalitet 1 - 3, men varken CERT eller CK kan tilldelas.
Syftet med FUS-klass är att alla våra djur, oavsett färg ska kunna ställas ut (utöver PET-klass). Syftet är också att uppfödare och domare tydligare ska kunna fokusera på de (färre antal) färger som är i OST. Anledningen till att en viss färg är i FUS och inte i OST kan vara att färgens genetiska kombinationer är direkt försämrande för färgkvalitén i aveln. Det kan även vara en färg som finns i så smal skala att den har medfört återkommande hälsoproblem i avel. Eller så kan färgen internationellt anses inte nå standardklass. Även färger med okänd genotyp placeras i FUS.

Hur och när ska FUS införas?
Gerbilernas FUS-klass införs vid nästa utställningstillfälle. Flera av färger som har varit i OST-klass flyttas nu till FUS-klass. För gerbilerna kommer det även vara lättare att godkänna färger vi inte har i registreringssystemet idag för att de då direkt gå in i FUS-klass utan att (som tidigare) behöva ha större överläggande vad färgen medför för konsekvenser för aveln. För hamstrarna dröjer det lite till innan det införs.

 

Varför beskriver domaren färgen i bedömningen för OST men inte i FUS?
I OST finns ambitionen att på sikt få färgen till standardklass, för att nå dit så måste domarna har sett och beskrivit vad den ser flera gånger om. Detta för att se hur stor variationen är och hur färgen visar sig. I FUS finns bara fokus på typen och således beskrivs inte färgen alls.

Kan en färg gå från FUS till OST?
Ja, om ny kvalitet, kunskap och erfarenhet tillförs.

Vad krävs för att en färg ska gå från OST-klass till standardklass?
Färgen behöver under lång tid har uppvisats vara stabil i avel utan allt för stora variationer. Det tittas på hur andra länder beskriver färgen. Registrerade uppfödare och standarddomare behöver även vara överens om hur färgen ska beskrivas i standarden då detta blir riktning för uppfödare att avla mot. Det slutgiltiga beslutet tar standarddomarna som även behöver vara redo att döma färgen i standardklass.

Hur länge kan en färg vara kvar i OST innan den blir standard?
Så länge som det krävs. Ett extremt exempel är gerbilfärgen light colourpoint agouti som var 19 år i OST-klass. Variationen var under åren väldigt stor på svansfärgen, huruvida svansen var brun eller inte alls, likaså tippningen visade sig väldigt olika kraftig innan den skrevs över till standardklass. Ett annat exempel är färgen blue hos gerbiler, som länge har varit en färg i OST-klass. Vi ser fortfarande idag stor variation i nyans och inte minst i att färgen uppträder med vit tippning ibland, varför den är fortsatt kvar i OST-klass.

Cp blue.jpg

Colourpoint Blue (aaddchmcchm)

Beskrivning saknas

Colourpoint Dark Eyed Honey (eecchmcchm)

Bild och beskrivning saknas

Bild saknas .jpeg

Colourpoint Grey Agouti (P_ggcchmcchm)

Grundfärg: Ljust vitgrå.

Underfärg: Ljust gråbrun.

Tippning: Svagt gråbrun.

Magfärg: Mycket svagt vitgrå.

Sidomarkering: Svåra att urskilja.

Teckning: Svansen tippad, något mindre på undersidan. Nosen ska ge aningen av ett skuggat intryck genom mycket lätt ökad tippning.

Tassar och klor: Ljust vitgrå med svagt färgade klor.

Morrhår: Vita eller mixade vita/ljust gråbruna.

Ögon: Svarta.

Öron: Rosa med aningen av ljust grå ton.

a cp re honey.jpeg

Colourpoint Red Eyed Honey (eeppcchmcchm)

Beskrivning saknas

Colourpoint Silver Nutmeg (aaggeecchmcchm)

Bild och beskrivning saknas

Bild saknas .jpeg

Colourpoint Slate (aaP_ggcchmcchm)

Grundfärg: Blågrå , mörkare skuggning över ryggen som tonas ner mot den ljusare blågrå magen.

Morrhår: Mörka.

Teckning: Teckningen ska bestå av svarta makeringar på nos, tassar svans och öron. Nosmarkeringen tonar ut över ansiktet men är ljusare över ögonen.

Ögon: Svarta.

Diluted Slate

Bild och beskrivning saknas

Honey Cream

Bild och beskrivning saknas

Light Colourpoint Dark Eyed Honey (eecchmcchm)

Bild och beskrivning saknas

Light Colourpoint Grey Agouti (ggcchmcchm)

Bild och beskrivning saknas

Light Colourpoint Nutmeg (aaeecchmcchm)

Bild och beskrivning saknas

Light Colourpoint Red Eyed Honey (eeppcchmcchm)

Bild och beskrivning saknas

Light Saffron 

Bild och beskrivning saknas

Red Eyed Silver Nutmeg (aaggeepp)

Bild och beskrivning saknas

a lilac, saphire, dove.jpg

Sapphire (aappCcchm)

Nr 2 och 3 på bilden. Nr 6 är en vittecknad sapphire.

 

Beskrivning saknas

Smoke

Bild och beskrivning saknas

Topas.jpg

Topas (A_ppCcchm)

Beskrivning saknas

bottom of page