Bli medlem i
Svenska Hamsterföreningen

Som medlem i föreningen får du per helår

4 st utgåvor av medlemstidningen

Tillgång till våra medlemssidor

Fri medverkan på event/möten m.m

Möjlig uppfödar-registrering

Välkomstbrev samt Medlemskort

Lägg till familjemedlem

Det finns ingen åldergräns för medlemskap.

Medlemskapet finns i några olika varianter
- Helårsmedlemskap
- Halvårsmedlemskap
- Familjemedlem, om du har en familjemedlem som betalt full avgift kan du bli stödjande medlem  
(ni får endast en tidning per familj).
- Medlemskap via köp från registrerad uppfödare

Se aktuella kostnader här.

Såhär blir du medlem!

 

1. BETALA IN

Du betalar in medlemsavgiften till:
Svenska Hamsterföreningens

Plusgiro 777001-9 eller Swish 123 047 322 3.

Observera att betalningsmottagare skall vara: Svenska Hamsterföreningen.


I meddelanderaden på betalningen skriver du:

Namn
Adress

Personnummer (om du är ny medlem i föreningen) 
Om du är medlem sedan tidigare skriver du endast namn och medlemsnummer i meddelanderaden för betalningen.

 

2. SKICKA IN DINA UPPGIFTER
När du har betalat fyller du i formuläret här nedan.

Var noga och kontrollera dina uppgifter en extra gång innan du skickar in!

Blir du medlem via köp från registrerad uppfödare lägger du in uppfödarkoden i rutan för meddelande, detta krävs för att kunna få rabatt på medlemskap. Notera att detta endast gäller förstagångsmedlemskap, har man varit medlem tidigare gäller inte rabatten.  
 

3. DITT MEDLEMSBREV OCH MEDLEMSKORT SKICKAS TILL DIG!

Ditt medlemsbrev och medlemskort kommer snart att dyka upp i brevlådan!
Observera att det kan ta upp till tre veckor för ditt medlemskap att gå igenom, gammalt som nytt. 

qr (1).png
shfmedlem.jpg

När du har blivit medlem får du gärna kopiera bilden nedan och lägga upp på din hemsida eller sociala medier. 
Välkommen som medlem hos SHF!

 

Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter:

 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, telefonnummer, mailadress och personnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna ha ett medlemsregister samt föra stambok.

Vi har fått dina uppgifter från dig vid din ansökan om medlemskap. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan delas med en leverantör till Svenska Hamsterföreningen såsom till exempel tryckeriet som trycker vår medlemstidning. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Svenska Hamsterföreningens styrelse. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på styrelsenshf@hamsterforeningen.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

När jag har fyllt i mina uppgifter och skickar in så  samtycker till att Svenska Hamsterföreningen behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det ovanstående.

Jag vill bli medlem!
arrow&v
arrow&v
Jag har betalat

Tack!